Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμενίσαμε ακόμα.

Το πιο όμορφο παιδί δε μεγάλωσε ακόμα.

Τις πιο όμορφες μέρες, τις πιο όμορφες μέρες μας, δεν τις ζήσαμε ακόμα.
Δεν τις ζήσαμε ακόμα.

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Τίτλοι τέλους για την τοπική αυτοδιοίκηση.Η Λαϊκή Συσπείρωση εδώ και καιρό προειδοποιούσε για τον πλήρη ευνουχισμό του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσω του Καποδίστρια αρχικά και του Καλλικράτη στη συνέχεια, οι εντολές από κεφάλαιο και Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σαφείς: Μετατρέψτε τις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν οι Δήμοι, σε επιχειρήσεις. Δώστε τις επιχειρήσεις στη συνέχεια σε ιδιώτες. Φορολογήσετε τον κόσμο με τοπικούς φόρους. Ελαφρύνετε τη κρατική επιχορήγηση γιατί πρέπει να δοθεί με επιδοτήσεις σε επιχειρηματικούς ομίλους και να καλύψει τους πιστωτές. Απομακρύνετε την εξουσία από το κάτοικο της υπαίθρου. Απαξιώστε τις αγροτικές περιοχές. Κάνετε μεγάλους Δήμους ώστε να είναι επικερδής η εκμετάλλευσή τους από ιδιώτες: Στην ανακύκλωση, στη πράσινη ενέργεια, στις «κοινωνικές» επιχειρήσεις  κλπ

Οι κ Κουνενάκης και Καρατζής, όταν υπεράσπιζαν τον Καλλικράτη, ήξεραν πολύ καλά τι υπεράσπιζαν. Δεν είναι ούτε τυχαίοι, ούτε αφελείς. Ξέραν τι εννοούσαν όταν υπεράσπιζαν τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων. Διοικητική αυτοτέλεια σήμαινε πλήρη ενσωμάτωση στις αναπτυξιακές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής ένωσης. Λιγότερη πρόσδεση δηλαδή με το δυσκίνητο αστικό Ελληνικό κράτος και απ' ευθείας διασύνδεση και εξάρτηση από τη περιφερειακή πολιτική των Βρυξελλών. Την ίδια στιγμή οικονομική αυτοτέλεια σήμαινε Δήμο-επιχείρηση.Όποια Δημοτική υπηρεσία δεν ήταν επικερδής θα έπρεπε να πουληθεί, να υπονομευτεί, να υπολειτουργήσει, ή να κλείσει. Για τις ανελαστικές υποχρεώσεις των Δήμων ζητούσαν αυτοτέλεια, δηλαδή ότι λέει και η λέξη. Τέλη, τροφεία,πρόστιμα κλπ. Σήμαινε μείωση παροχής υπηρεσιών κι όλα αυτά με λιγότερους και πιο «ευέλικτους» υπαλλήλους. 
Όλη η συντηρητική αναδιάρθρωση δηλαδή, κάτω από το πέπλο της ανεξαρτησίας των Δήμων από το συγκεντρωτικό κράτος. Στην ουσία συναινούσαν και συναινούν στο βάθεμα της εξάρτησης από την καπιταλιστική κερδοφορία. Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινείται και το μεσοπρόθεσμο 2013-2016 που πρόσφατα ψηφίστηκε από την Τρόικα εσωτερικού.

Ας δούμε για παράδειγμα τι σημαίνει για τα εργασιακά των Δημοτικών Υπαλλήλων αυτό το μνημόνιο:

·         Μία πρόσληψη θα αντιστοιχεί σε 6,3 αποχωρήσεις, υπερβαίνοντας κι αυτό το απαράδεκτο όριο που ισχύει, δηλαδή 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις. Με δεδομένη μάλιστα την πρόθεση της κυβέρνησης να πάει σε 1 πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις είναι φανερό πως οι προσλήψεις θα είναι πολύ λιγότερες απ' όσες προβλέπονται στο μεσοπρόθεσμο.

·         Την τετραετία 2013 - 2016 δε θα γίνει καμία πρόσληψη. Αντίθετα, θα αποχωρήσουν από τους δήμους 11.336 υπάλληλοι ενώ θα προσληφθούν στα νομικά τους πρόσωπα μόλις 239 άτομα. Απολύσεις τουλάχιστον 2.000 υπαλλήλων εντός του 2012.

·         Καταργούνται οι οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια.Οι υπάλληλοι αυτοί είτε τίθενται σε διαθεσιμότητα είτε σε «αυτοδίκαιη αργία».

·         Επίσης, υποχρεωτικές μετατάξεις σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους (μόνιμους και αορίστους χρόνου) ακόμη και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και μάλιστα επί ποινή απόλυσης.

·         Διαθεσιμότητα για ένα έτος και με το 75% του μισθού (καταβάλλονται τα τρία τέταρτα των αποδοχών του).

·         Καθιέρωση του ενιαίου βαθμολογίου - μισθολογίου από 1/1/2013.

Δείτε τώρα τι είναι το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ: Θα ελέγχονται όλοι οι Δήμοι μήνα το μήνα για την τήρηση των προϋπολογισμών τους. Όμως με δεδομένο ότι οι Δήμοι εδώ και καιρό δεν μπορούν να προϋπολογίσουν επακριβώς τα έσοδά τους, γιατί το ίδιο το κράτος τους τα περικόπτει για να τα αποδίδει στους πιστωτές της χώρας, πολύ εύκολα όλοι οι προϋπολογισμοί θα ναυαγούν και έτσι όλοι οι Δήμοι θα μπαίνουν υπό επιτήρηση.

Το “Παρατηρητήριο” στη συνέχεια θα μπορεί, εφόσον οι αρχικές του υποδείξεις προς τον «κόκκινο» δήμο για την οικονομική του εξυγίανση δε φέρουν αποτέλεσμα, να ζητεί από το υπουργείο Εσωτερικών να «βάλει» το συγκεκριμένο δήμο στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την «τσέπη» του δημότη.

Με ποιόν τρόπο;

·         περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες χρησιμοποιώντας προς τούτο, καθ' όλο ή κατά μέρος και τη ΣΑΤΑ.

·         υποχρέωση λήψης κάθε μέτρου και πράξης που προβλέπεται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

·         περιορισμό των προσλήψεων

·         επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού

·         πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263, οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης.

·         αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

·         αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.

Ελπίζουμε να είναι κατανοητό ότι η καμπάνα χτυπάει για όλους μας.

Η Λαϊκή Συσπείρωση θα ζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο της δευτέρας 19 Νοέμβρη, ως ελάχιστο δείγμα ανυπακοής, να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής όσον αφορά τους υπαλλήλους του Δήμου τα παρακάτω: «Να μην εφαρμόσουν οι δήμοι την απόφαση της κυβέρνησης. Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι δεν επιτρέπει στο Δήμαρχο να υπογράψει καμία πράξη διαθεσιμότητας και απαγορεύει στην υπηρεσία προσωπικού να αποστείλει καταστάσεις και ονόματα στο υπουργείο γιατί αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την κατάργηση των οργανικών θέσεων, διαθεσιμότητα των υπαλλήλων και τελικώς την απόλυσή τους. Δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα στο εσωτερικό των δήμων και επιφέρει παράλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η απαγόρευση προσλήψεων Υ.Ε. μέχρι το 2016 ειδικότερα στις ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες τις οδηγεί στη διάλυσή τους. Τέλος δηλώνουμε  ότι οι δήμοι δεν θα γίνουν συμμέτοχοι σ’ αυτήν τη διαδικασία και προτρέπει τους αιρετούς να μη έχουν καμία συμμετοχή».

Καλούμε τους κατοίκους του Αγίου, της Νεάπολης, του Βραχασίου αλλά και όλων των διαμερισμάτων να συμμετέχουν με μαζικό τρόπο στα Δημοτικά Συμβούλια και σε όλες τις κινητοποιήσεις που ξεκινάν ενάντια στην μετατροπή της αυτοδιοίκησης  σε τοπική διοίκηση, ενάντια στην αντιεργασιακή νομοθεσία που μας γυρίζει στο μεσαίωνα, ενάντια στην υγεία και την παιδεία για λίγους κι εκλεκτούς, ενάντια στην άγρια φορολόγηση των φτωχομεσαίων στρωμάτων, ενάντια στην πλήρη εξάρτηση και υποταγή μας στη λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου