Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμενίσαμε ακόμα.

Το πιο όμορφο παιδί δε μεγάλωσε ακόμα.

Τις πιο όμορφες μέρες, τις πιο όμορφες μέρες μας, δεν τις ζήσαμε ακόμα.
Δεν τις ζήσαμε ακόμα.

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Γιατί εργάτης είσαι κι εσύ...

 


Το σύνθημα "ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΕ ΓΥΡΝΑ, ΕΡΓΑΤΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΕΝΤΙΚΑ" είναι, ίσως, το ευφυέστερο που έχει ακουστεί και γραφτεί από τα μέλη και τους φίλους του ΚΚΕ. Κι αυτό γιατί πολύ εύστοχα, σε μόλις εννιά λέξεις, αναδεικνύει, αφενός την ταξική ταυτότητα της πλειοψηφίας του λαού, αυτή της εργατικής τάξης δηλαδή, αφετέρου την τεράστια δύναμη που έχει, κρατώντας στα χέρια της όλη την οικονομία, αφού αυτή είναι που παράγει τον πλούτο.


Τι; Εσύ δεν ανήκεις στην εργατική τάξη; Γιατί; Επειδή δε δουλεύεις σε εργοστάσιο ή σε χωράφι, αλλά σε κάποιο εμπορικό μαγαζί, σε κάποια εταιρεία ή τράπεζα, ή ακόμη ως αυτοαπασχολούμενος;

Μα ΚΙ ΕΣΥ ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΙΣΑΙ!
Είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη ότι εργάτες είναι όσοι εργάζονται στην υλική παραγωγή ή κάνουν χειρωνακτική εργασία. Είναι έτσι όμως;

Στην εργατική τάξη ανήκουν όλοι οι σύγχρονοι μισθωτοί εργάτες που πουλούν την εργατική τους δύναμη στους κεφαλαιοκράτες για να μπορούν να ζήσουν και «ζουν μονάχα τόσο, όσο βρίσκουν δουλειά και που βρίσκουν δουλειά όσο η δουλειά τους αυξάνει το κεφάλαιο» (1).

Η πρωτόγονη κοινωνία δεν ήταν χωρισμένη σε τάξεις, όμως η ανάπτυξη των εργαλείων, δηλαδή των τότε μέσων παραγωγής, η ανακάλυψη και ανάπτυξη της γεωργίας και κτηνοτροφίας, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας. Ετσι ανεβαίνει η παραγωγικότητα της εργασίας, αρχίζουν να παρουσιάζονται πλεονάζοντα προϊόντα. Από τη στιγμή που αρχίζουν να παρουσιάζονται πλεονάζοντα προϊόντα, η συγκεκριμένη ομάδα που τα παράγει έχει τη δυνατότητα να τα ανταλλάσσει. Ο καταμερισμός της εργασίας και η άνοδος της παραγωγικότητας της εργασίας δημιουργεί και τις προϋποθέσεις εμφάνισης της ατομικής ιδιοκτησίας και της δουλείας, εφόσον από την εργασία δημιουργείται περίσσευμα, που είναι δυνατό να το ιδιοποιηθούν οι κάτοχοί του. Εμφανίζεται έτσι η πρώτη, ιστορικά, ταξική κοινωνία, που είναι η δουλοκτητική. Αυτό γίνεται ανάμεσα στην 4η και 3η περίπου χιλιετηρίδα π.Χ. κι έκτοτε ελεύθερος και δούλος, πατρίκιος και πληβείος, βαρόνος και δουλοπάροικος, μάστορας και κάλφας, με μια λέξη καταπιεστής και καταπιεζόμενος, βρίσκονται σε μια ακατάπαυστη αντίθεση μεταξύ τους.

Στο «Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος» αναφέρεται: «Ολόκληρη η κοινωνία όλο και περισσότερο χωρίζεται σε δύο μεγάλα αντίπαλα στρατόπεδα, σε δύο μεγάλες τάξεις, που βρίσκονται άμεσα αντιμέτωπες η μια με την άλλη: στην αστική τάξη και το προλεταριάτο» (2).

Ο Ενγκελς, σε υποσημείωσή του στην αγγλική έκδοση του Κομμουνιστικού Μανιφέστου το 1888, έδωσε τον εξής σύντομο ορισμό των δύο βασικών τάξεων της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας:
«Με τη λέξη αστική τάξη εννοούμε την τάξη των σύγχρονων καπιταλιστών, που είναι κάτοχοι των κοινωνικών μέσων παραγωγής και που εκμεταλλεύονται τη μισθωτή εργασία. Με τη λέξη προλεταριάτο εννοούμε την τάξη των σύγχρονων μισθωτών εργατών που, επειδή δεν κατέχουν καθόλου δικά τους μέσα παραγωγής, είναι αναγκασμένοι να πουλούν την εργατική τους δύναμη
για να μπορούν να ζήσουν» (3).

Εργάτες δεν είναι μόνο όσοι εργάζονται στην παραγωγή, αλλά και όσοι εργάζονται σε τομείς που εντάσσονται στη σφαίρα της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (εμπόριο) και του χρηματικού κεφαλαίου (τράπεζες), και γενικά όσοι εργαζόμενοι αντλούν το εισόδημά τους πουλώντας την εργατική τους δύναμη και συμβάλλοντας στην αύξηση του κέρδους του εργοδότη τους.

Ο Λένιν, στο έργο του «Μεγάλη Πρωτοβουλία», έδωσε τον εξής ορισμό στο ζήτημα, τι είναι τάξεις:

«Τάξεις ονομάζονται μεγάλες ομάδες ανθρώπων που ξεχωρίζουν μεταξύ τους, από τη θέση που έχουν μέσα σε ένα ιστορικά καθορισμένο σύστημα της κοινωνικής παραγωγής, από τη σχέση τους που είναι στο μεγαλύτερο μέρος κατοχυρωμένη και διατυπωμένη με νόμους, προς τα μέσα παραγωγής, από το ρόλο τους στην κοινωνική οργάνωση της εργασίας και συνεπώς από τους τρόπους που ιδιοποιούνται τη μερίδα του κοινωνικού πλούτου που διαθέτουν και το μέγεθος αυτής της μερίδας. Τάξεις είναι οι ομάδες εκείνες ανθρώπων, που η μια μπορεί να ιδιοποιείται τη δουλειά της άλλης, χάρη στη διαφορά της θέσης που κατέχει μέσα στο καθορισμένο ιστορικά σύστημα της κοινωνικής παραγωγής».

Σύμφωνα με το λενινιστικό ορισμό για τις τάξεις, η ταξική διάρθρωση της καπιταλιστικής κοινωνίας είναι η εξής:

Καπιταλιστής είναι αυτός ο οποίος:
α) έχει κεφάλαιο που το επενδύει στην υλική παραγωγή ή σε έναν άλλο τομέα της κοινωνικής δραστηριότητας (εμπόριο, υγεία, πίστη, παιδεία, ψυχαγωγία κλπ.) και το αξιοποιεί με την εργατική δύναμη που αγοράζει,
β) συμμετέχει στο καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής με σκοπό ν' αυξάνει τα κεφάλαιά του,
γ) διαδραματίζει στην οργάνωση της κοινωνικής παραγωγής ρόλο ηγετικό, διευθυντικό,
δ) παίρνει το εισόδημά του με τη μορφή του κέρδους.

Προλετάριος είναι αυτός ο οποίος:
α) δεν έχει μέσα παραγωγής και πουλάει την εργατική του δύναμη στους καπιταλιστές,
β) συμμετέχει στο καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής σαν καταπιεζόμενος και εξαρτημένος, με σκοπό να εξασφαλίσει τα μέσα για την ύπαρξή του,
γ) παίζει στην οργάνωση της κοινωνικής παραγωγής ρόλο εκτελεστικού οργάνου,
δ) παίρνει το εισόδημά του με τη μορφή του μισθού ή του ημερομίσθιου, ενώ οι διαστάσεις του εισοδήματός του είναι μικρές.


Ανάμεσα σ' αυτές τις δυο βασικές τάξεις υπάρχουν τα μεσαία στρώματα, τα οποία έχουν ένα μέρος από τα γνωρίσματα της αστικής τάξης και ένα μέρος από τα γνωρίσματα της εργατικής τάξης και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να καταταγούν σε καμιά από αυτές τις δυο βασικές τάξεις της καπιταλιστικής κοινωνίας. Στα μεσαία στρώματα ανήκουν αυτοαπασχολούμενοι, μικροϊδιοκτήτες, μικρο-έμποροι, διευθυντικά στελέχη, και γενικά όσοι διαθέτουν μέσα παραγωγής, μικρής κλίμακας, ή έχουν διευθυντικό ρόλο σε επιχείριση ή απασχολούν μισθωτούς εργάτες, χωρίς όμως αυτό να τους αρκεί για να ζήσουν χωρίς να εργαστούν και οι ίδιοι, ή βγάζουν το εισόδημά τους πουλώντας εμπορεύματα ή υπηρεσίες. Σημαντικότερο ρόλο στην προσπάθεια για την κατάταξη των μεσαίων στρωμάτων σε κάποια από τις δύο βασικές τάξεις παίζει το ύψος του εισοδήματος και η εξάρτηση από το καπιταλιστικό σύστημα. Δεν μπορεί για παράδειγμα να θεωρηθεί ένας αυτοαπασχολούμενος (γιατρός, δικηγόρος) ή ο ιδιοκτήτης ενός μικρομάγαζου καπιταλιστής κι ότι ανήκει στην αστική τάξη, εφ' όσον ούτε βγάζει κέρδος από την εκμετάλλευση εργατικής δύναμης άλλων, ούτε και το εισόδημά του υπερβαίνει το μέσο εισόδημα. Εξάλλου, σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, αλλά και γενικότερα με την πάροδο του χρόνου, ο καπιταλισμός οδηγεί τα μεσαία στρώματα στην "προλεταριοποίηση" και στον οριστικό διαχωρισμό των δύο τάξεων.


Τέλος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., στο Β' τρίμηνο του 2012, από τα 3.793.147 απασχολούμενων, το 29,6% εργάστηκε στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής (γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία) και το 70,4% στον τριτογενή τομέα (παροχή υπηρεσιών, εμπόριο, τραπεζικές υπηρεσίες), ενώ μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό ήταν το 87,8%, τη στιγμή που το υπόλοιπο 12,2% ήταν αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό και βοηθοί σε οικογενειακές επιχειρήσεις.


Όσο για τη δύναμη που έχει η εργατική τάξη οφείλεται στο ότι αν αυτή δε "γυρίσει τα γρανάζια" για να παραχθεί ο πλούτος, τότε πολύ απλά θα σταματήσει να υπάρχει καπιταλισμός... Τόσο απλά...

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

ΠΟΛΕΜΑ ΤΑΞΙΚΑ, ΣΗΜΑΔΕΨΕ ΣΩΣΤΑ...ΓΚΡΕΜΙΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΦΕΝΤΙΚΑ

Ακυρώστε τη λειτουργία του καπιταλισμού. Δημιουργείστε κόστος στο σύστημα και τα αφεντικά. Δεν ξέρουν άλλη γλώσσα... Όλοι στην απεργία

Εργαζόμενοι-εργαζόμενες, άνεργοι-άνεργες, νέοι-νέες,

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ 48ωρη απεργία 6 και 7 Νοέμβρη

Την ΤΡΙΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ στις 10.30πμ στην πλατεία Αγίου Νικολάου και στα Πλατανάρια στη Σητεία

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΗ στις 18.30πμ πανλασιθιώτικη συγκέντρωση στην πλατεία του Αγίου Νικολάου

Τίποτα δεν τελείωσε αν δεν πούμε εμείς την τελευταία λέξη!

Εμείς έχουμε τη δύναμη. Εμείς θα τους ανατρέψουμε!

Να μη χαθεί ούτε ένα λεπτό!

Χωρίς καμιά καθυστέρηση, με οργάνωση, αποφασιστικότητα, μέσα από συνελεύσεις και συλλογικές αποφάσεις, να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε η 48ωρη απεργία να γνωρίσει πρωτόγνωρη επιτυχία. Σε όλους τους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια, στα σχολεία και τις σχολές, στις γειτονιές να γίνει συζήτηση, να παρθούν αποφάσεις καθολικής συμμετοχής όλων των εργαζομένων στην απεργία.

Όλοι στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ οργανωμένα από κάθε χώρο δουλειάς και κάθε γειτονιά, με τις σημαίες της ταξικής πάλης και του αγώνα κόντρα στις φωνές που μας καλούν σε συμβιβασμό και σπέρνουν απογοήτευση. Να τελειώσουμε με τις ξεπουλημένες ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος που αποτελούν νεροκουβαλητή κυβερνήσεων και εκλογικών σχεδιασμών, τους φορείς της ήττας και της μοιρολατρίας, τους ανθρώπους της εργοδοσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιτυχία της απεργίας να τους τρομάξει! Να σηματοδοτήσει νέες καταστάσεις, αντεπίθεση, αγώνες με αποτελέσματα, νίκες. Να μη μείνει μόνο στο αίτημα της καταψήφισης, αλλά να σηματοδοτήσει την εναρξη νέας αγωνιστικής κλιμάκωσης και λαϊκής αντεπίθεσης, που θα συμπαρασύρει, θα ανατρέψει αντιλαϊκές πολιτικές, τρόικα, μνημόνια και δανειακές συμβάσεις.

Τώρα γενικός παλλαϊκός ξεσηκωμός. Όλοι στους δρόμους, όλοι στην απεργία.

Να βουλιάξουν τα πεζοδρόμια, οι δρόμοι, οι πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ! ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΝ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ!

Ή εμείς ή τα μονοπώλια!

Ή με τις ανάγκες του λαού ή με τη χλιδή και τα πλούτη των μονοπωλίων.

Δεν είναι ανίκητοι! Μπορεί το κράτος των μονοπωλίων να φαίνεται ισχυρό, αλλά τη μάχη την κερδίζει ο πιο οργανωμένος, ο πιο πειθαρχημενος, αυτος που ξέρει για ποιο λόγο αγωνίζεται και που πρέπει να σημαδέψει. Ο εργαζόμενος λαός, δεν πρέπει απλά να αρκεστεί σε ένα βροντερό «όχι» στα νέα βάρβαρα μετρά, αλλά να οξύνει ακόμα περισσότερο τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουν, να δημιουργήσει συνθήκες αδυναμίας λειτουργίας στο πολιτικό σύστημα, να προκαλέσει τριγμούς, να το παραλύσει, να μη μπορεί να περνά αντιλαϊκά μέτρα.

ΠΟΛΕΜΑ ΤΑΞΙΚΑ, ΣΗΜΑΔΕΨΕ ΣΩΣΤΑ

ΓΚΡΕΜΙΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΦΕΝΤΙΚΑ

Δεν υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσοι υποστηρίζουν τέτοιες απόψεις λένε χοντρά ψέματα, είναι επικίνδυνοι. Να μη ματώσει άλλο ο λαός έχοντας ως λύση έναν καλύτερο διαπραγματευτή και διαχειριστή του συστήματος.

Η αποδοχή της διαπραγμάτευσης σε αυτές τις συνθήκες σημαίνει αποδοχή νέων μνημονίων, νέα μέτρα, διασφάλιση της κερδοφορίας των μονοπωλίων και των δανειστών. Όσο παραμένουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο αναγνωρίζουμε το χρέος, όσο αποδεχόμαστε αυτή την πολιτική δε θα μπορούμε να αποτρέπουμε μέτρα και την εξαθλίωση.

Όσο υπάρχουν μονοπώλια δε θα υπάρχει ζωή και προοπτική!

Τα μέτρα που παίρνουν δε μειώνουν το χρέος. Είναι μέτρα στήριξης του κεφαλαίου. Γι’ αυτό το λόγο μας θέλουν σκλάβους με 400€ και ακατάπαυτη εργασία, χωρίς ωράριο, χωρίς δικαιώματα, ανέργους- μισοάνεργους -μισοεργαζόμενους, σύγχρονους ζητιάνους να παρακαλάμε για εργασία σε διάφορα ψευτοπρογράμματα. Ο στόχος που έχουν είναι να πληρώσει την καπιταλιστικη κρίση ο λαός, να βγουν πιο ισχυροί οι μονοπωλιακοί όμιλοι σε κάθε κλάδο.

Έχουμε τη δύναμη να αντιστρέψουμε τους σχεδιασμούς τους!

Τρόικα, κεφαλαίο, ΕΕ και κόμματα της πλουτοκρατίας δεν αλλάζουν.

Τιμή και ευθύνη για σένα είναι ο μαχητικός αγώνας, η περηφάνια, η πίστη ότι θα νικήσεις.

Άλλαξε εσύ θέση και στάση απέναντι σε αυτούς. Εμείς παράγουμε τον πλούτο, είμαστε η συντριπτική πλειοψηφικά, εμείς έχουμε τη δύναμη. Η εργατική τάξη με τη συμμαχία της, με τους αυτοαπασχολουμένους, με τη φτωχή αγροτιά να σηκώσουμε ψηλά τη σημαία του αγώνα για τα δικά μας συμφέροντα. Να πάρουμε στα χέρια μας τα μέσα παραγωγής και την εξουσία.

Πίστεψε στη δύναμή σου, φέρε τα πάνω-κάτω!

H ρεμπέτισσα Αγγέλα Παπάζογλου μιλάει για τους ταγματασφαλίτες

     αναδημοσίευση από enthemata.wordpress.com


Τα χαΐρια μας εδώ. Ονείρατα της άκαυτης και της καμένης Σμύρνης (εκδ. Επτάλοφος-Ταμείον Θράκης, 2003) είναι μια καταγραφή της προφορικής μαρτυρίας της Αγγέλας Παπάζογλου, από τον γιο της Γεώργιο Παπάζογλου: για τη Σμύρνη, τον ξεριζωμό, την προσφυγιά και τη μετέπειτα ζωή της στην Κοκκινιά. Δημοσιεύουμε σήμερα ορισμένα αποσπάσματα, στα οποία η Παπάζογλου μιλάει για τους ταγματασφαλίτες (μας τα υπέδειξε η φίλη Ελένη Καρασαββίδου), καθώς ο γνήσιος λαϊκός της λόγος είναι, αρκετές φορές, πιο εύγλωττος από πολλές σελίδες αρθρογραφίας.
ΕΝΘΕΜΑΤΑ
της Αγγέλας Παπάζογλου

Ταγματασφαλίτες στον Κάλαμο της Αττικής
Ο αρχηγός τους –ηλέγανε– επί Γερμανών ήτανε ο Ράλλης. Έτσι έλεγε ο λαός… Αυτός τα είχε όλα σοφιστεί. Δικά του ήτανε τα τάγματα ασφαλείας — γερμανοτσολιάδες που τσι λέγανε.
«Κουκουέδες», λέει, «σκοτώνουνε. Τι κάνετ’ έτσι; Δε σκοτώνουνε Έλληνες. Καλά τους κάνουνε… Θέλετε να σας γκρεμίσουνε τσ’ εκκλησιές; Να σας πάρουνε τα κορίτσια; Για το καλό μας τσι σκοτώνουνε… για νάχουμε πατρίδα κι οικογένεια και θρησκεία… γι’ αυτό τσι σκοτώνουνε… για το καλό σας». Αν σου πω, βρε Γιώργο, ποιοι τα λέγανε αυτά στη γειτονιά δε θα το πιστέψεις.
Στη Σμύρνη αυτό οι Τούρκοι το λέγανε «γιοκλαμά», που ζώνανε μια περιφέρεια και στη γωνιά στεκούντανε ένας με τ’ αυτόματο κι απαγορευούντανε να βγεις έξω από την πόρτα σου, να μη βγεις έξω, να ’μπουνε να ψάξουνε ένα ένα σπίτι… Τότε κατάλαβα πως γερμανικό θα ’ναι το κόλπο αυτό. Ας το λέγανε οι Τούρκοι «γιοκλαμά».
Ζώνανε το μέρος τη νύχτα… Άκου ρεζίληδες… ολόκληρος γερμανικός στρατός ε; Να ζώνει γυναικόπαιδα και άοπλους, πεινασμένους, μισοπεθαμένους, ύστερα από τόση πείνα και μαρτύρια και σκλαβιά. Κι αμολούσανε μες στο μπλόκο τα λυσσασμένα τα σκυλιά, αυτοί τσι μαύροι τσι προδότες και τσι τσολιάδες του Ράλλη, και ηκάναμε τα πιο μεγάλα αίσχη και εγκλήματα τσ’ οικουμένης.
Και σηκωνούμαστε, μάτια μου, ένα πρωί κι ήμαστε κι εμείς μπλοκαρισμένοι. Δηλαδή τόπιαμε μέχρι τον πάτο όλο το δηλητήριο της σκλαβιάς. Τι δηλητήριο… Ήπιαμε αναμμένα κάρβουνα. Μασήσαμε την ίδια την φωτιά… την κατάπιαμε.
Οι Τούρκοι, όσο Τούρκοι και νάτανε, δεν ήτανε τόσο πολύ σαν τους τσολιάδες φωτιά. Λυσσασμένοι… Αφού να φανταστείς τι λυσσασμό είχανε, που μας μιλούσανε απ’ τα χωνιά και λέγανε: «Πούστηδεεεεες… Πουτάνεεεες… Στείλτε τα παιδιά σας να τα γαμήσομε… Στείλτε τα σε μας… Όποιος δε βγει από μέσα σε τρία λεπτά θα μπούμε μέσα και θα τον εκτελέσουμε επιτόπου. Από δεκατεσσάρω χρονώ μέχρι εξήντα, να βγούνε όλοι οι πούστηδες έξω… Οι πουτάνες οι μανάδες κι οι γυναίκες τους κι οι αδερφές τους να μας τους φέρουνε… Εμπρός καθάρματα… γρήγορα!».
Ο Θεός να μην το δώκει σ’ άνθρωπο ν’ ακούει από τσι Ράλληδες αυτές τσι τσολιαδίστικες φωνές… Άμα τ’ ακούσεις, απ’ την αηδία τση προδοσίας, νομίζεις πως κιτρινίζει το αίμα σου… Ξυράφια-ξυράφια τ’ ανιώνεις μέσα σου. Ήτανε χειρότερες αυτές οι τσολιαδίστικες οι φωνές από σεισμό δέκα ρίχτερ… Παράθυρα… πόρτες… ντουβάρια… Η γη όλη ηκουνήθηκε. Δε μπορούσες να σταθείς πουθενά… Απ’ τ’ αυτιά σου έμπαινε ο θάνατος μέσα σου κι έβγαινε απ’ τα νύχια των ποδιών σου.
Ύστερα πήρα τη Ζωή και πήγαμε στο νεκροταφείο να δούμε, και τσ’ είχανε θάψει σ’ ότι μπαίνεις αριστερά σε ομαδικούς τάφους. Μόν’ τα πόδια τους είχανε αφήσει απόξω. Τσ’ είχανε θαμμένους με το κεφάλι… φυτεμένους… ποιος ξέρει… μη τυχόν και ζήσει κανένας, να σκάσει. Κι ήτανε όλα τα πόδια με τσι κάρτσες έξω… Ήτανε, ντροπή, ξεκάρτσωτος… Κι ηγνώριζες τσι κάρτσες τ’ ανθρώπου σου, και τονε μνημόνευες εκειδά, κι ήπεφτες απάνω και θρηνούσες, κι ηκαταριόσουνα κι ησπάραζες.
Προδότες αφορεσμένοι… μας κάψανε… Παντού προδότες… Στην ψυχή σου ερημιά… μοναξιά… δυστυχία και φόβος… Άδικα σε σπιουνιέρνανε… χωρίς λόγο… Παλιάνθρωποι του κερατά. Δεν ήξερες ποιος στην κάρφωσε. Μόνο που τώρα δε σε καρφώνανε στσι Γερμανοί, τώρα είχανε γίνει ένα με τσ’ Εγγλέζοι. Οι ρουφιάνοι δεν έχουν αφεντικό. Συνέχεια ρουφιανεύουνε. Το μεγαλύτερο έγκλημα από τότε πούρθαμε δώ ήτανε νάσαι πατριώτης, τίμιος και φτωχός, εργάτης.
«Πιάστε τον», ηλέγανε, «είναι πατριώτης». Φανερά το λέγανε: «Πιάστε τον, πάλεψε τσι Γερμανοί… Πιάστε τον. Βασανίστε τον, φυλακώστε τον, ξορίστε τον… Εκτελέστε τον. Δεν πρέπει να ζήσει να δει κι αύριο το πρωί αυτόν τον γαλανό ουρανό… Δεν τ’ αξίζει, δεν είναι Έλληνας. Δεν είναι δικός μας… δεν είναι κλέφτης… δεν είναι χαφιές… δεν είναι προδότης… (τους προδότες τους παρασημοφορούσανε)… Κι αν γλυτώσει την εκτέλεση, ξορίστε τον και δίνετέ του δυο δραχμές τη μέρα, και θέλει πεθάνει, θέλει ζήσει τέτοιος που είναι, αμετανόητος πατριώτης».
επιμέλεια: Ελένη Καρασαββίδου, Στρ. Μπουρνάζος

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Ανατριχιαστικές περικοπές και νέα χαράτσια στην υγεία του λαού Τροποποιήσεις στον Κανονισμό με μεγαλύτερες περικοπές εξετάζει η κυβέρνηση


ΝΕΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ
Από παναναπηρική κινητοποίηση το Σεπτέμβρη


Απόδειξη ότι η επίθεση στην υγεία του λαού όχι μόνο δεν έχει τέρμα αλλά δυναμώνει συνεχώς, όλο και πιο άγρια, είναι το σχέδιο του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη βδομάδα.

Σύμφωνα με αυτό, για πρώτη φορά μπαίνει γερό «χαράτσι» στη νοσηλεία σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, όταν γίνεται χρήση του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου (σ.σ. αφορά στις περισσότερες κλινικές):
Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα πληρώνουν συμμετοχή κατά 50% και οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι κατά 30% στο σύνολο των εξόδων νοσηλείας. Αμέσως αμέσως αποκλείονται όσοι δεν έχουν να πληρώσουν αυτή τη συμμετοχή.
Για νοσηλεία σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, όταν ισχύει το ημερήσιο νοσήλιο, οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα επιβαρύνονται πλέον με ποσοστό 20% και οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι με ποσοστό 10% στα συνολικά έξοδα νοσηλείας. Ταυτόχρονα, με νόμο αυξάνονται οι εισφορές των ασφαλισμένων του ΟΓΑ από 12% στο 24%. Ετσι, γίνεται όλο και πιο ορατός ο κίνδυνος να πεταχτούν εκτός ασφάλισης χιλιάδες φτωχοί και μικρομεσαίοι αγρότες, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους αυτοαπασχολούμενους, το 40% των οποίων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές εισφορές. Την ίδια ώρα που οι εισφορές των ασφαλισμένων του ΟΓΑ αυξάνονται, οι παροχές του ΕΟΠΥΥ τείνουν να εξισωθούν με τις ελάχιστες που είχαν οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ.
Ο νέος Κανονισμός διατηρεί το χαράτσι 45% συμμετοχής σε εξετάσεις σε περίπτωση που κάποιος νοσηλευτεί σε συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική. Για παράδειγμα, αν χρειαστεί μια αξονική τομογραφία, θα πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του 32 από τα 71,11 ευρώ με τα οποία τη χρεώνει το κρατικό τιμολόγιο. Αν χρειαστεί μαγνητική τομογραφία θα πληρώσει 106,37 από τα 237 ευρώ που τη χρεώνει το κρατικό τιμολόγιο. Αν μάλιστα χρειαστεί και ποζιτρονιακή τομογραφία (έλεγχος για μετάσταση καρκίνου) τότε θα πληρώσει 630 ευρώ συμμετοχή από τα 1.400 ευρώ που στοιχίζουν η τομογραφία και τα σκιαγραφικά υγρά (700+700 αντίστοιχα).
Εισοδηματικά κριτήρια στους χρόνια πάσχοντες
Για πρώτη φορά εισάγεται σε Κανονισμό η λογική των «εισοδηματικών κριτηρίων». Μέχρι τώρα «οι παραπληγικοί, οι τετραπληγικοί, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε συνεχή θεραπεία υποκατάστασης ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, αυτοί που κάνουν χρήση αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, καθώς και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων και οι ΗIV θετικοί ασθενείς» δεν πλήρωναν συμμετοχή 25% για τη χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. Τώρα ο νέος κανονισμός προσθέτει: «Εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ποσό, το οποίο καθορίζεται με απόφαση ΔΣ του Οργανισμού». Δηλαδή κάθε φορά το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ θα μπορεί να επικαλείται «έκτακτη ανάγκη», «αιμορραγία των Ταμείων» κλπ. και να κατεβάζει το όριο όσο θέλει.
Να σημειωθεί πως το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό είναι πανάκριβο κι ένας άνθρωπος με χρόνιο πρόβλημα πρέπει κάθε μήνα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του να το προμηθεύεται. Δηλαδή, η συμμετοχή 25% συχνά μεταφράζεται σε εκατοντάδες ευρώ το μήνα, ποσό απαγορευτικό για την πλειοψηφία των ατόμων με αναπηρία και των χρονίως πασχόντων. Ποσό που έτσι κι αλλιώς προστίθεται σε άλλες πληρωμές που έχουν για θεραπευτικά μέσα, θεραπείες, εξετάσεις, μετακινήσεις, νοσηλεία, φάρμακα...
«Ακρωτηριασμός» ασθενών με ορθοπεδικά και κινητικά προβλήματα
Στο εξής θα δικαιολογούνται έως 10 (από 12) συνεδρίες φυσικοθεραπείας δύο φορές το χρόνο και η αποζημίωση της συνεδρίας ορίζεται σε 15 (από 20) ευρώ. Δηλαδή, ενδέχεται να πληρώσει απευθείας από την τσέπη του αν χρειαστεί κανείς παραπάνω φυσικοθεραπείες. Ομως οι ασφαλισμένοι παύουν να δικαιούνται φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες και λογοθεραπείες, όπως και κατ' οίκον φυσικοθεραπείες αν έχουν «νοσηλευθεί σε κλινική αποκατάστασης Νοσοκομείου ή Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης (ΚΑΑ) ή Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΦΙΑΠ)» και έχουν «παρακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης ως εξωτερικοί ασθενείς σε ΚΑΑ ή ΦΙΑΠ». Με αυτό τον τρόπο δεν περικόπτεται μόνο μια παροχή που δικαιούνταν οι ασφαλισμένοι, αλλά θα πληγούν πολύ περισσότερο οι αυτοαπασχολούμενοι φυσικοθεραπευτές, καθώς τα μεγάλα ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης ή Φυσικής Ιατρικής θα συγκεντρώσουν την περισσότερη «πελατεία», δεδομένου ότι και τα ελάχιστα δημόσια κλείνουν ή συρρικνώνονται.
Με τον προηγούμενο Κανονισμό προβλεπόταν πως «λογοθεραπείες, εργοθεραπείες και ψυχοθεραπείες χορηγούνται ανάλογα με την πάθηση με παραπεμπτικό θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας και έγκριση ελεγκτή ιατρού έως 20 συνεδρίες ανά είδος το μήνα». Τώρα μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις ασθενειών χορηγείται αυτή η παροχή και μάλιστα μέχρι 8 συνεδρίες λογοθεραπείας ή εργοθεραπείας και μέχρι 4 ψυχοθεραπείας το μήνα. Ενδεικτικά, για ασθενείς με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κόβονται εντελώς οι συνεδρίες λογοθεραπείας. Συνολικά για όλες τις περιπτώσεις ασθενειών απουσιάζει η πρόβλεψη «για συνέχιση της θεραπείας και μέχρι άλλο ένα 6μηνο» μετά από «ιατρική γνωμάτευση ειδικευμένου θεράποντος ιατρού ανάλογης ειδικότητας Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου».
Τέλος, τα έξοδα λουτροθεραπείας, που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ με ανώτατο όριο έως 15 λούσεις, μειώνονται από 250 ευρώ στα 150 ευρώ. Τα υπόλοιπα θα τα βάζει ο ασφαλισμένος από την τσέπη του.
Περικοπές και στη μετακίνηση ασθενών
Ηδη πολλοί νεφροπαθείς σκέφτονται να μετακομίσουν για να είναι κοντά σε κάποια Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ), καθώς άλλη λύση δεν υπάρχει. Οι νεφροπαθείς που υπόκεινται σε 13 αιμοκαθάρσεις το μήνα και μένουν στην επαρχία, μακριά από αστικά κέντρα όπου υπάρχουν ΜΤΝ, μέχρι τώρα αποζημιώνονταν για τη μεταφορά τους με ταξί από και προς τις μονάδες αιμοκάθαρσης. Με το νέο κανονισμό, «για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων (χωριά ή κωμοπόλεις) και για αποστάσεις έως 80 χλμ από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης, ο Οργανισμός αποζημιώνει τους ασφαλισμένους με το ποσό των 400 ευρώ για το σύνολο των μηνιαίων μετακινήσεων. Για τις μετακινήσεις εκτός των αστικών κέντρων (χωριά ή κωμοπόλεις) και για αποστάσεις άνω των 80 χλμ από τον τόπο διαμονής του ασφαλισμένου προς το πλησιέστερο διαθέσιμο κέντρο αιμοκάθαρσης, ο Οργανισμός αποζημιώνει με το ποσό των 600 ευρώ για το σύνολο των μηνιαίων μετακινήσεων». Ουσιαστικά πλέον εξισώνονται τα ποσά αποζημίωσης με αυτά τα κατώτατα που προέβλεπε ο ΟΓΑ προ ΕΟΠΥΥ.
Αρκεί ενδεικτικά να σημειώσουμε πως για την απόσταση Δίστομο - Λιβαδειά (25 χλμ) ο αιμοκαθαρόμενος θέλει 1.100 ευρώ το μήνα, και για την απόσταση Μαλαισίνα - Λιβαδειά (πάνω από 50 χλμ) θέλει 1.600 ευρώ το μήνα έξοδα μετακίνησης. Οι άλλες «εναλλακτικές» που έχουν είναι, είτε να οδηγούν οι ίδιοι για τις αιμοκαθάρσεις τους, με κίνδυνο για τους ίδιους και τους υπόλοιπους οδηγούς, ή να αναλάβει κάποιος από την οικογένεια τη μεταφορά τους, οπότε διαλύεται η οικογένεια.
Οταν υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης της κατάστασης της υγείας του ασφαλισμένου εκτός τόπου κατοικίας του, ο ΕΟΠΥΥ αποζημίωνε την αξία της μετακίνησής του με αεροπλάνο ή ταξί. Με το νέο Κανονισμό καταργείται η αποζημίωση για μετακίνηση με ταξί. Επίσης, σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισμένου σε νοσηλευτική μονάδα εκτός του τόπου κατοικίας τους, αποζημιώνεται αξία των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής με λεωφορείο, τρένο, πλοίο στις οικονομικότερες θέσεις, στις περιπτώσεις που η πάθησή του δεν αντιμετωπίζεται στο κρατικό ή πανεπιστημιακό νοσοκομείο του τόπου κατοικίας του. Προηγούμενα, ο ΕΟΠΥΥ κάλυπτε και τη δαπάνη μεταφοράς συνοδού του ασθενή, ενώ με το νέο Κανονισμό συνοδός δικαιολογείται μόνο εφόσον ο ασθενής είναι κάτω των 18 χρόνων.
Νέο χαράτσωμα σε θεραπευτικά μέσα
Επιβάλλεται 25% συμμετοχή του ασφαλισμένου σε συσκευές υψηλού κόστους, όπως είναι οι αναπνευστικές συσκευές. Το κόστος τους ξεκινάει από 840 ευρώ και φτάνει μέχρι και τις 7.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του προβλήματος του ασθενούς.
Απευθείας από την τσέπη τους θα πληρώνουν οι ασφαλισμένοι και για διάφορα θεραπευτικά μέσα - ορθοπεδικά κυρίως - που μέχρι τώρα ο ΕΟΠΥΥ αποζημίωνε με ποσό έως και 30 ευρώ. Συγκεκριμένα στον Κανονισμό αναφέρεται: «Τα θεραπευτικά μέσα και οι προθέσεις που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δύναται να παρέχονται στους ασφαλισμένους εφόσον έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία και έχουν κοστολογηθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, με την ιδιαιτερότητα να μην αποδίδεται καμία δαπάνη στα ποσά έως 30 ευρώ».
Ενδεικτικά, τέτοια θεραπευτικά μέσα που πλέον θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ασφαλισμένο είναι: Αυχενικά περιλαίμια, τιράντες ακινητοποίησης και ανάρτησης άνω άκρου, κηδεμόνας ακινητοποίησης και οκτοειδής επίδεσμος για κατάγματα κλείδας, λειτουργικός νάρθηκας αγκώνα, νάρθηκες, επικάρπια, ζώνες οσφύος και κήλης, επιγονατίδες, επιστραγγαλίδες, ειδικά καλσόν κ.ά.
Χτύπημα στην Ειδική Αγωγή
Τα προβλήματα των οικογενειών των παιδιών με αναπηρία είναι ιδιαίτερα οξυμένα και χιλιάδες παιδιά μένουν εκτός Ειδικής Αγωγής, να μαραζώνουν κλεισμένα στα σπίτια τους και να επιβαρύνεται η υγεία τους. Οι γονείς τους πληρώνουν για τα πάντα και τώρα ο Κανονισμός του ΕΟΠΥΥ έρχεται να προσθέσει νέα βάρη:
Σε σοβαρά, αμιγή νοητικά, ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα καθώς και σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή - Αυτισμός, εγκρίνεται λογοθεραπεία - εργοθεραπεία - ειδική διαπαιδαγώγηση έως 15 (από 20 που ίσχυε πριν) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, καθώς και ομαδική ή ατομική ψυχοθεραπεία - ή θεραπεία συμπεριφοράς έως οκτώ (8) συνεδρίες ανά είδος το μήνα και συμβουλευτική γονέων μέχρι τέσσερις (4) συνεδρίες το μήνα. Το μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό για τις παραπάνω περιπτώσεις μειώνεται από τα 500 ευρώ σε 440 ευρώ το μήνα.
Για τις παιδοψυχιατρικές διαταραχές, όπως διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), διαταραχές της άρθρωσης, βαρηκοΐα, τραυλισμό εγκρίνονται έως 4 είδη πράξεων θεραπείας (λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης) οι συνεδρίες ανά είδος το μήνα μειώνονται στις 15 από 20 και το μέγιστο συνολικά ποσό αποζημίωσης μειώνεται στα 250 ευρώ από 300 ευρώ το μήνα.
Για μεικτά περιστατικά κινητικών, νοητικών και νευρολογικών προβλημάτων (εγκεφαλική παράλυση, σπαστική τετραπληγία, παραπληγία) το μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό μειώνεται στα 590 ευρώ από 700 ευρώ που ήταν πριν.
Η κατάσταση που δημιουργείται με το σχέδιο του νέου Κανονισμού είναι αποκαλυπτική της «ανάπτυξης» που ευαγγελίζονται συγκυβέρνηση - τρόικα, αλλά και υπηρετούν όλες οι δυνάμεις του ευρωμονόδρομου και της «ανταγωνιστικότητας». Μιας «ανάπτυξης» που είναι σωτήρια για το μεγάλο κεφάλαιο αλλά καταστροφική για τα πλατιά λαϊκά στρώματα, αφού «τσακίζει» ακόμα και το δικαίωμά τους στη θεραπεία από την αρρώστια, στο φάρμακο, στην εξέταση, στην υγεία γενικά.

Ελένη ΜΑΪΛΗ

ΣΥΡΙΑ...Ο ιμπεριαλισμός ξαναδείχνει τα δόντια του, ενώ τα ΜΜΕ γίνονται γραφεία τύπου του αμερικανικού Πενταγώνου. Νέα καθήκοντα για το διεθνές κομμουνιστικό και αντι-ιμπεριαλιστικό κίνημα


ΚΟΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ
Ανακοίνωση για τη σύγκρουση στη Συρία
Από τις λαϊκές κινητοποιήσεις στην Τουρκία ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Συρία

Ο ιμπεριαλισμός, που κρύβεται κάτω από τη σημαία της «συριακής αντιπολίτευσης», ξεκίνησε μια αιματηρή επίθεση ενάντια στο συριακό λαό. Μετά από μια σύντομη περίοδο σύγχυσης σχετικά με τα γεγονότα στη Συρία η θολούρα ξεκαθαρίζει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πλέον για το ότι η αντάρτικη ομάδα, ο λεγόμενος «Ελεύθερος Συριακός Στρατός» (ΕΣΣ), που εμπλέκεται σε ένοπλη πάλη ενάντια στη συριακή κυβέρνηση στηρίζεται από τον ιμπεριαλισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, τον ομόλογό τους την ΕΕ καθώς και τους περιφερειακούς τους υποστηρικτές συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και της Τουρκίας. Δε στηρίζουν μόνο πολιτικά τον ΕΣΣ αλλά χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές του, εκπαιδεύουν την πολιτοφυλακή του και παρέχουν όπλα για τον «ιερό» αγώνα του.
Παρότι ο συριακός λαός έχει τους δικούς του λόγους για να εναντιώνεται στο καθεστώς Ασάντ, η εξελισσόμενη εκστρατεία ενάντια στη συριακή κυβέρνηση δεν εκφράζει τη θέληση και τα αιτήματα του συριακού λαού. Η τρέχουσα σύγκρουση στη Συρία δεν μπορεί να ερμηνευτεί απλά με το πρότυπο «ο λαός ενάντια στο δικτάτορα». Οι πρόσφατες αλλαγές καθεστώτων στον αραβικό κόσμο και κυρίως η περιβόητη ανατροπή της λιβυκής κυβέρνησης έδειξαν ότι οι ιμπεριαλιστές εκμεταλλεύονται αυτό το πρότυπο για τη στήριξη της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Μέση Ανατολή. Ο στόχος τους είναι να φτιάξουν το ίδιο σενάριο για τη Συρία.
Οι εξελίξεις στην περιοχή εκφράζουν την ένταση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας και την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για την κατάκτηση νέων αγορών και την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής. Η επίθεση των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και των συμμάχων τους στη Συρία υπηρετεί αυτόν το σχεδιασμό και αποσκοπεί στην επιβολή κυβέρνησης που θα συμμορφώνεται πλήρως με τις ιμπεριαλιστικές επιταγές και θα υπηρετεί πιστά τα συμφέροντά τους. Αυτές οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις δηλώνουν ανοιχτά ότι μέσα από την αλλαγή καθεστώτος στη Συρία επιδιώκουν επίσης να απομονώσουν και να αποδυναμώσουν το Ιράν. Από αυτήν την άποψη, δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα τέθηκαν ξανά στο τραπέζι τα σχέδια για στρατιωτική επίθεση στο Ιράν.
Μιας και η επίθεση ενάντια στη Συρία είναι μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, στο ζήτημα συμμετέχουν αναπόφευκτα και άλλοι διεθνείς παράγοντες. Η Ρωσία, σίγουρη πλέον για την ικανότητα του συριακού καθεστώτος να αντιστέκεται στην συνεχιζόμενη επέμβαση, τάχθηκε με το μέρος της κυβέρνησης Ασάντ.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεργάζεται στενά στην περιοχή με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Τουρκία. Αυτοί οι πολεμοκάπηλοι δίνουν χρήματα, όπλα, ενώ εισάγουν ακόμα και διεθνείς τζιχαντιστές στη Συρία. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο λαός της Συρίας που έχει διαφορετική εθνική και θρησκευτική ταυτότητα ανησυχεί για το μέλλον του και για το μέλλον της Συρίας ως κοσμικής και πολυεθνικής χώρας.
Η Τουρκία, η οποία συνορεύει με τη Συρία, όχι μόνο φιλοξένησε συναντήσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας σουνιτικής αντιπολίτευσης ενάντια στο συριακό καθεστώς, αλλά επίσης έχει αναπτύξει σουνιτικές-ισλαμιστικές πολιτοφυλακές στις παραμεθόριες πόλεις.
Στα στρατόπεδα των προσφύγων που βρίσκονται μέσα στα σύνορα της Τουρκίας οι πολιτοφυλακές ζουν ανάμεσα στους πολιτικούς πρόσφυγες, πράγμα που αποτελεί ανοιχτή παραβίαση των διεθνών κανονισμών σχετικά με τα στρατόπεδα προσφύγων. Επιπλέον, η CIA και η MOSSAD μαζί με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες εκπαιδεύουν σε ξεχωριστά στρατόπεδα τις συριακές πολιτοφυλακές.
Τονίζουμε ότι η ένταση στα σύνορα Τουρκίας - Συρίας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και σημειώνουμε ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης στην Τουρκία είναι ενάντια σε οποιαδήποτε επέμβαση στη Συρία.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων γεγονότων στη Μέση Ανατολή είδαμε ότι οι ιμπεριαλιστές, οι επιχειρήσεις των MME τους και τα ακαδημαϊκά φερέφωνά τους βάζουν στις φιλοϊμπεριαλιστικές δυνάμεις την ταμπέλα των «επαναστατών». Με αυτόν τον τρόπο ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να δικαιολογήσουν τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή στα μάτια των λαών, επειδή τάχα τις απαιτούν αυτές οι δυνάμεις που αποκαλούνται «επαναστατικές».
Από αυτήν την άποψη, ως κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα καταδικάζουμε όλα τα είδη της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Συρία, που διεξάγεται είτε με τη στήριξη μιας ομάδας στο εσωτερικό της Συρίας για να πολεμήσει ενάντια στο καθεστώς ή με την άμεση στρατιωτική επιχείρηση. Αναγνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε μέθοδος κι αν υιοθετήθηκε ή πρόκειται να υιοθετηθεί από τον ιμπεριαλισμό στη Συρία καταπατά το δικαίωμα του συριακού λαού στην αυτοδιάθεση.
Δηλώνουμε ότι σε όλη αυτήν την ιμπεριαλιστική προπαγάνδα η λεγόμενη «επανάσταση» και η επέμβαση είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένες.
Καταδικάζουμε τους απολογητές της ιμπεριαλιστικής επέμβασης που εγκωμιάζουν ως «επαναστατικές» τις φιλοϊμπεριαλιστικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων και των ισλαμιστών, που παλεύουν ενάντια στο συριακό λαό.
Τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα καλούν όλες τις αληθινές επαναστατικές και φιλειρηνικές δυνάμεις, τους λαούς στην περιοχή να ανεβάσουν το επίπεδο της πάλης τους ενάντια στην ιμπεριαλιστική επίθεση στη Συρία και τις απειλές ενάντια στο Ιράν.
 • Κόμμα Εργατών Βελγίου
 • Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλας
 • Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
 • Κομμουνιστικό Κόμμα των Λαών της Ισπανίας
 • Σοσιαλιστικό Κόμμα Λετονίας
 • Κομμουνιστικό Κόμμα Λουξεμβούργου
 • Κομμουνιστικό Κόμμα Μεξικού
 • Ουγγρικό Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα
 • Ενωση Κομμουνιστών Ουκρανίας
 • Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα Ρωσίας - Επαναστατικό Κόμμα των Κομμουνιστών
 • Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας