Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμενίσαμε ακόμα.

Το πιο όμορφο παιδί δε μεγάλωσε ακόμα.

Τις πιο όμορφες μέρες, τις πιο όμορφες μέρες μας, δεν τις ζήσαμε ακόμα.
Δεν τις ζήσαμε ακόμα.

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

ALBERT EINSTEIN : “Γιατί Σοσιαλισμός”Αναδημοσίευση απο το Αριστερά στην Μυτιλήνη
Δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο 1o τεύχος του Αμερικανικού περιοδικού Monthly Review, το 1949.
[…] Η οικονομική αναρχία της καπιταλιστικής κοινωνίας, όμως υπάρχει σήμερα, είναι κατά τη γνώμη μου η πραγματική πηγή του κακού. Βλέπουμε μια τεράστια μάζα παραγωγών που πασχίζουν ακατάπαυστα να αφαιρέσουν ο ένας από τον άλλο τους καρπούς της συλλογικής εργασίας τους – όχι με τη βία, αλλά σύμφωνα με τους “νόμιμα” καθιερωμένους κανόνες. Από την άποψη αυτή είναι σημαντικό ότι τα μέσα παραγωγής, δηλαδή όλες οι παραγωγικές δυνάμεις, απαραίτητα για την παραγωγή καταναλωτικών εμπορευμάτων, καθώς και οι ολοένα νέες επενδύσεις μπορούν να είναι νόμιμα και κατά το μεγαλύτερο μέρος αποτελούν ατομική ιδιοκτησία ξεχωριστών προσώπων.

Για απλοποίηση θα αποκαλώ στη συνέχεια «εργάτες» όσους δεν ανήκουν στους ιδιοκτήτες μέσων παραγωγής, αν και αυτό δεν αντιστοιχεί πλήρως στη συνηθισμένη χρήση του όρου αυτού. O ιδιοκτήτης μέσων παραγωγής είναι σε θέση να αποκτά εργατική δύναμη. Χρησιμοποιώντας τα μέσα παραγωγής, ο εργάτης παράγει νέα εμπορεύματα που γίνονται ιδιοκτησία του καπιταλιστή. Εδώ έχει ακριβώς σημασία η συσχέτιση της πραγματικής αξίας αυτού που ο εργάτης παράγει και εκείνου που του πληρώνουν. Όσο καιρό η σύμβαση εργασίας είναι «ελεύθερη», αυτό που παίρνει ο εργάτης δεν καθορίζεται από την πραγματική αξία των παραγόμενων από αυτόν εμπορευμάτων, αλλά από τις ελάχιστες ανάγκες του και την προσφορά και ζήτηση εργατικής δύναμης από τους καπιταλιστές. Έχει σημασία να καταλάβουμε ότι ακόμη και στη θεωρία η αμοιβή του εργάτη δεν καθορίζεται από την αξία αυτού που έχει παράγει.

Βρισκόμαστε μπροστά στην τάση του ιδιωτικού κεφαλαίου προς την όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση. Εν μέρει λόγω του ανταγωνισμού των καπιταλιστών, εν μέρει γιατί η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ο αυξανόμενος καταμερισμός της εργασίας ενθαρρύνουν το σχηματισμό μεγαλύτερων παραγωγικών μονάδων σε βάρος των μικρών. Αποτέλεσμα της ανάπτυξης αυτής είναι η ολιγαρχία του ιδιωτικού κεφαλαίου, η κολοσσιαία εξουσία του οποίου δεν μπορεί να ελέγχεται αποτελεσματικά ακόμη και σε μια “δημοκρατική” κοινωνία. Αυτό συμβαίνει, γιατί τα μέλη των νομοθετικών οργάνων εκλέγονται από τα πολιτικά κόμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται και επηρεάζονται βασικά από τους ιδιώτες επιχειρηματίες, που επιδιώκουν για πρακτικούς σκοπούς να απομακρύνουν το εκλογικό σώμα από τους νομοθέτες. Σαν αποτέλεσμα οι αντιπρόσωποι του λαού δεν υπερασπίζονται αποτελεσματικά τα συμφέροντα των μη προνομιούχων ομάδων του πληθυσμού. Πολύ περισσότερο, στις υπάρχουσες συνθήκες οι ιδιώτες επιχειρηματίες ελέγχουν αναπόφευκτα τις κύριες πηγές πληροφόρησης (τύπο, ραδιόφωνο, εκπαίδευση). Για το λόγο αυτό, ο απλός πολίτης είναι πολύ δύσκολο και στις περισσότερες περιπτώσεις απλώς αδύνατο να καταλήξει σε αντικειμενικά συμπεράσματα και να ασκεί με εξυπνάδα τα πολιτικά του δικαιώματα.

Η κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία, βασιζόμενη στην καπιταλιστική ατομική ιδιοκτησία, χαρακτηρίζεται επομένως από δυο κύριες αρχές: πρώτο, τα μέσα παραγωγής (κεφάλαιο), αποτελούν ατομική ιδιοκτησία και οι ιδιοκτήτες τα διαχειρίζονται κατά την κρίση τους. Δεύτερο, η σύμβαση εργασίας είναι ελεύθερη. Πρέπει ιδιαίτερα να σημειώσουμε ότι οι εργάτες, χάρη στη μακροχρόνια και έντονη πολιτική πάλη σημείωσαν επιτυχίες εξασφαλίζοντας σε ορισμένες κατηγορίες εργατών «βελτιωμένη» μορφή ελεύθερης σύμβασης εργασίας.

Η παραγωγή πραγματοποιείται για χάρη του κέρδους και όχι για το όφελος, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι όλοι, όσοι θέλουν και μπορούν να εργαστούν, θα μπορέσουν σίγουρα να βρουν δουλειά. Σχεδόν πάντα υπάρχει στρατιά ανέργων. O εργάτης φοβάται συνεχώς να μη χάσει τη δουλειά του. Επειδή οι άνεργοι και οι χαμηλόμισθοι εργάτες δεν αποτελούν προσοδοφόρα αγορά, η παραγωγή καταναλωτικών εμπορευμάτων είναι περιορισμένη με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες.

Η τεχνική πρόοδος οδηγεί συχνά στην αύξηση της ανεργίας και όχι στην ελάφρυνση από τα βάρη της εργασίας. Ο προσανατολισμός στο κέρδος σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό των καπιταλιστών είναι η αιτία της αστάθειας στη συσσώρευση και τη χρησιμοποίηση του κεφαλαίου, πράγμα που οδηγεί σε όλο και πιο σοβαρές καταστάσεις ύφεσης. Ο απεριόριστος ανταγωνισμός οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερη σπατάλη εργασίας και έτσι παραμορφώνει την κοινωνική συνείδηση των ανθρώπων, όπως ανάφερα πιο πάνω.

Θεωρώ την παραμόρφωση αυτή των προσωπικοτήτων το μεγαλύτερο κακό του καπιταλισμού. Ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα πάσχει από αυτό το κακό. Το υπέρμετρο αίσθημα του ανταγωνισμού εμφυτεύεται στους φοιτητές, που τους μαθαίνουν να θέτουν υπεράνω την επιτυχία, ως προετοιμασία για τη μελλοντική καριέρα.

Είμαι πεισμένος ότι μόνο ένας δρόμος υπάρχει για να μπει τέλος σε όλο αυτό το κακό, δηλαδή τη δημιουργία της σοσιαλιστικής οικονομίας με το αντίστοιχο σε αυτή σύστημα παιδείας, προσανατολισμένης σε κοινωνικούς σκοπούς. Σε μια τέτοια οικονομία η κοινωνία κατέχει τα μέσα παραγωγής και τα διαχειρίζεται με βάση το σχεδιασμό. Η σχεδιασμένη οικονομία πρoσαρμόζει την παραγωγή στις ανάγκες της κοινωνίας, κατανέμει την εργασία στους ικανούς για εργασία και εγγυάται τα μέσα προς το ζειν για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί. Αντί για την εξύμνηση της εξουσίας και της επιτυχίας, όπως γίνεται στη σημερινή μας κοινωνία, η παιδεία που συμπληρώνεται με την ανάπτυξη των εσωτερικών ικανοτήτων της προσωπικότητας, θα αποβλέπει στην ανάπτυξη σε αυτή της συναίσθησης της ευθύνης για τους άλλους ανθρώπους.

Ωστόσο, πρέπει να θυμούμαστε ότι η σχεδιασμένη οικονομία δε σημαίνει ακόμα σοσιαλισμός. Η σχεδιασμένη οικονομία αυτή καθεαυτή μπορεί να συνοδεύεται από την πλήρη υπoδούλωση της προσωπικότητας. Η επίτευξη του σοσιαλισμού απαιτεί την επίλυση ορισμένων εξαιρετικά δύσκολων κοινωνικοπολιτικών προβλημάτων. Πώς, λόγου χάρη, παίρνοντας υπόψη το βάθεμα της συγκέντρωσης της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας θα αποτραπεί η μετατροπή της γραφειοκρατίας σε δύναμη που κατέχει την πλήρη εξουσία. Πώς θα προστατευτούν τα δικαιώματα του ατόμου και ταυτόχρονα να υπάρχει εγγύηση ενός δημοκρατικού αντίβαρου στην εξουσία της γραφειοκρατίας. Οι σκοποί και τα προβλήματα του σοσιαλισμού δεν είναι τόσο απλά και η σαφής κατανόησή τους έχει μέγιστη σημασία στο μεταβατικό μας αιώνα.

Ανακοίνωση των κομμουνιστών αγροτών του Λασιθίου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια, από τότε που έταζαν, ότι με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, οι αγρότες θα τρώνε με «χρυσά κουτάλια», όμως τους πήραν και αυτά που είχαν, για να αυξήσουν τα κέρδη τους τα μονοπώλια, οι τράπεζες, εμποροβιομήχανοι και μεγαλοπαραγωγοί.
Σήμερα, στο όνομα της κρίσης οι αγρότες και κτηνοτρόφοι δέχονται συνεχή αντιαγροτικά μέτρα. Εξευτελιστικές τιμές στα προιόντα , απούλητη και απλήρωτη παραγωγή (λάδι, σταφύλια, οπωροκηπευτικά, γάλας,κρέας κλπ). Μαζί με όλα τα παραπάνω οι αγρότες πληρώνουν «χαράτσι» στον ΕΛΓΑ και ΟΓΑ, μαζί με όλα τα άλλα χαράτσια που επιβάλλει η κυβέρνηση και η τρόικα (αύξηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα είδη λαικής κατανάλωσης, ανατιμήσεις στα καύσιμα, τιμολόγια της ΔΕΗ, χαράτσι στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας κλπ)
Από κοντά και η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που θα περιορίσει δραστικά εώς και θα καταργήσει τις επιδοτήσεις, αλλά και με τα άλλα μέτρα που προωθεί θα οδηγήσουν στον πλήρη αφανισμό των μικρομεσαίων αγροτών.
Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και το τελευταίο ανδραγάθημα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ο νόμος που ψήφισε για τους συνεταιρισμούς, τις ενώσεις και το συνδικαλιστικό κίνημα. Ο νόμος αυτός δίνει τη χαριστική βολή σε ότι είχε απομείνει από το συνεταιριστικό κίνημα που στήριζε το μικρομεσαίο αγρότη. Εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο του συνδικαλιστικού κινήματος από τους κυβερνώντες.
Για όλα τα παραπάνω, τα καθοριστικά για την επιβίωση της μικρομεσαίας αγροτιάς του νομού μας, δε βρίσκει κουβέντα να πει η «διοίκηση» της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, η οποία παραμένει σταθερό στήριγμα της αντιαγροτικής πολιτικής, της κυβέρνησης και της Ε.Ε. της ΚΑΠ.
Καλούμε του μικρομεσαίους αγρότες του νομού μας να βγάλουν τα αναγκαία συμπεράσματα. Καμία εμπιστοσύνη στην ηγεσία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. Οι μικρομεσαίοι αγρότες με τον οργανωμένο, μαζικό και προσανατολισμένο αγώνα τους πρέπει να συγκρουστούν με την πολιτική που τους αφανίζει. Καθοριστικό για αυτό είναι η ενεργοποίηση των Αγροτικών Συλλόγων, η αλλαγή συσχετισμών στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ και γενικά στο αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα. Να μετατρέψουν τους αγροτικούς συλλόγους σε κάστρα αντίστασης της βάρβαρης λαίλαπας.
Καλούμε τους μικρομεσαίους αγρότες να εγκαταλείψουν χωρίς καθυστέρηση το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, αλλά και τα φερεφωνά τους, που έχουν την πλήρη ευθύνη για την καταστροφή τους. Να συμπορευτούν σε κοινό μέτωπο με τα ταξικά εργατικά σωματεία και το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ , τους αγωνιζόμενους αυτοαπασχολούμενους και τη νεολαία.
Οι κοινές κοινητοποιήσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει (συλλαλητήρια, καταλήψεις εφοριών κλπ) να κλιμακωθούν και να κορυφωθούν στις 19 Οκτώβρη στις Απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ ,ΠΑΣΥ ,ΠΑΣΕΒΕ σε όλες τις πόλεις του Νομού Λασιθίου.
Με καθολική συμμετοχή των μικρομεσαίων αγροτών. Οργανώνουμε λαικές συνελεύσεις σε κάθε χωριό- συγκροτούμε λαικές επιτροπές-στέλνουμε μαζικά και οργανωμένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση και στην τρόικα ότι δε θα πληρώσουμε ούτε ένα χαράτσι από αυτά που προσπαθούν να επιβάλλουν.
Τα χρέη είναι του κεφαλαίου δεν αφορούν την μικρομεσαία αγροτιά.Εχουμε χρέος να ανατρέψουμε τις αποφάσεις που συνθλίβει τη ζωή μας και σκοτώνει το μέλλον των παιδιών μας.Που καταδικάζει σε εξαθλίωση και σε ξεκλήρισμα την μεγάλη πλειοψηφία των μικρομεσαίων αγροτών του Νομού μας.
Να διεκδικήσουμε αγροτική ανάπτυξη για το λαό, με λαϊκή εξουσία και οικονομία,τη δημιουργία των παραγωγικών συνεταιρισμών, που θα προωθούν κοινές καλλιεργητικές εργασίες με κρατική στήριξη, γιας την παραγωγή φτηνών και ασφαλών τροφίμων για τη διατροφή του λαού και των αναγκαίων πρώτων υλών για την μεταποιητική βιομηχνία. Ετσι θα επιβάλλουμε λύσεις σε όφελος των λαϊκών στρωμάτων.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ • Να μην πληρωθεί ούτε ένα ευρώ από τα χαράτσια (εισφορά αλληλεγγύης, ειδικό τέλος για την ακίνητη περιουσία μέσω ΔΕΗ) • Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, στα αγροτικά εφόδια, αγροτικά μηχανήματα, ενέργεια • Κάλυψη ελλειμάτων και χρηματοδότηση του ΟΓΑ • ΕΛΓΑ αποκλειστικά δημόσιο, με πλήρη ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και κεφαλαίου για το 100% των ζημιών • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και περίθαλψη όλων των αγροτών με ευθύνη του κράτους • Θεσμοθέτηση ικανοποιητικών εγγυημένων τιμών και επιδοτήσεων για όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προιόντα ώστε να καλύπτεται το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζεται αξιοπρεπές εισόδημα .


Οκτώβρης 2011 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΣΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Όλος ο κόσμος ένα καζάνι που βράζει

ΗΠΑ: Λαϊκές διαδηλώσεις εν μέσω βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης
Αναδημοσίευση από Ριζοσπάστη

Από τις χτεσινές διαδηλώσεις στο Λος Αντζελες

Διευρύνονται οι λαϊκές διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ, που έρχονται ως συνέχεια των κινητοποιήσεων στις πολιτείες του Γουισκόνσιν, του Νιου Τζέρσεϊ, του Σικάγου και αλλού ενάντια στα προγράμματα περικοπών των πολιτειών. Εδώ και τρεις εβδομάδες συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις του κινήματος που πήρε το συμβολικό όνομα «Καταλαμβάνουμε τη Γουόλ Στριτ» στη Νέα Υόρκη, και έχει επεκταθεί σε 223 μικρές και μεγάλες πόλεις της χώρας.
Χτες πραγματοποιήθηκαν νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Από τις 2 το μεσημέρι - τοπική ώρα - έγινε διαδήλωση φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης, ενώ το μεγάλο ραντεβού των Συνδικάτων ήταν στο πάρκο Φόλεϊ στις 4.30 μ.μ. - τοπική ώρα - όπου μετά αναμενόταν να ακολουθήσει πορεία προς την Γουόλ Στριτ. Μέχρι αργά χτες, συνδικάτα και οργανώσεις πάσχιζαν να πάρουν άδεια για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης και της πορείας ούτως ώστε να μην υπάρχουν οι «συνήθεις» δικαιολογίες για την καταστολή, όπως «παρακώλυση συγκοινωνιών», «κατάληψη αναίτια χώρου» κλπ.

Παράλληλα, συνεχίζονταν οι «καταλήψεις» και οι διαδηλώσεις σε άλλες πόλεις, όπως έξω από το Δημαρχείο του Λος Αντζελες, στην έδρα της τοπικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας στο Σαν Φρανσίσκο και τη Βοστώνη, στο Γουίλις Τάουερς στο Σικάγο κ.α.

Το κίνημα αυτό αναδεικνύει μια πλατιά γκάμα αιτημάτων ενάντια στην οικονομική και κοινωνική ανισότητα, τον κηρυγμένο πόλεμο ενάντια στην εργατική τάξη, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, ενώ υπάρχουν και συνθήματα ενάντια στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Οπωσδήποτε αυτό το ξέσπασμα εκφράζει την οργή φτωχών και μεσαίων λαϊκών στρωμάτων που βιώνουν τις συνέπειες της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης. Σημαντικό κομμάτι του είναι νέοι άνθρωποι που δεν βλέπουν κανένα μέλλον μπροστά τους, άνεργοι και κακοπληρωμένοι εργαζόμενοι, αυτοί που έμειναν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (το σύνολό τους έχει ξεπεράσει στις ΗΠΑ τα 45 εκατομμύρια). Οχι τυχαία στα πλακάτ των διαδηλωτών δηλώνεται: «Είμαστε το 99%»! Δηλαδή ο λαός είναι αυτός που παράγει τον πλούτο, που νέμεται μόλις το 1% των πλουσίων.

Στις μαζικές διαδηλώσεις συμμετέχουν και συνδικάτα, τουλάχιστον εκείνα που έχουν έναν αγωνιστικό προσανατολισμό και αντιπαλεύουν τη συμβιβαστική γραμμή των ανώτατων συνδικαλιστικών ηγεσιών. Στη Νέα Υόρκη συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στις μεταφορές (TWU Local 100), η Ομοσπονδία Καθηγητών (United Federation of Teachers), οι εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία (United Auto Workers), στην Υγεία (National Nurses United), η Ομοσπονδία των εργαζομένων στις τηλεπικοινωνίες (Communications Workers of America), καθηγητές και προσωπικό των πανεπιστημίων της Νέας Υόρκης (CUNY), από την Ενωση Συγγραφέων στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ (Writers Guild East) κ.ά.

Το λαϊκό αυτό ξέσπασμα φαίνεται ότι έχει θορυβήσει μερίδες του κεφαλαίου και στο χτεσινό τους φύλλο οι «Νιου Γιορκ Τάιμς» κάνουν λόγο για «καμπανάκι κινδύνου για μία ενδεχομένως γενικευμένη κοινωνική έκρηξη, εάν η κρίση συνεχιστεί». Μέχρι και ο μεγαλοκαρχαρίας Τζορτζ Σόρος, ο πρώην αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Τζόζεφ Στίγκλιτς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Μπεν Μπερνάκι, ως άλλες «Μαρίες Αντουανέτες», εμφανίζονται δήθεν να συμπαρίστανται στους διαδηλωτές...

Η Λιάνα Κανέλλη για τον αγώνα των μαθητών


Πως να κρυφτούμε απ΄τα παιδιάέτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.


.

Το ΠΑΣΟΚ στη κυβέρνηση - ο λαός στην εξουσία!!! Αφιέρωμα για τα 2 χρόνια από το κλείδωμα της Δεξιάς στο χρονοντούλαπο της ιστορίας

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ..

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Το Πάνω Μεραμπέλλο ερημώνει από τις πολιτικές εγκατάλλειψης της υπαίθρου και από το κλείσιμο υπηρεσιών.

Η Λαϊκή Συσπείρωση βρίσκεται δίπλα στον αγώνα της Νεαπολίτικης κοινωνίας, ενάντια στα κλεισίματα υπηρεσιών που εξυπηρετούν εργαζόμενους, επαγγελματίες και συνταξιούχους από όλο το Πάνω Μεραμπέλλο.Η υλοποίηση του «Καλλικράτη», όπως είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει, έχει επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη παρακμή στην ύπαιθρο, έχει απομακρύνει την εξουσία από τον έλεγχο του πολίτη, έχει απομακρύνει τον πολίτη από τις κρατικές υπηρεσίες, ενώ δημιουργεί προβλήματα και κόστος μετακίνησης στους εργαζόμενους.Και μην ξεχνάμε. Σήμερα μετακινούν και συγχωνεύουν, αύριο βάζουν σε εφεδρεία και απολύουν. Τελικά οι υπηρεσίες για τον πολίτη είτε θα υποβαθμιστούν, είτε θα ιδιωτικοποιηθούν.


Κλινικές, σχολεία, σχολές και υποκαταστήματα Δημοσίων οργανισμών είναι μόνο τα πρώτα, από όσα συνολικά θα καταργηθούν. Έρχεται αντιλαϊκός χειμώνας.Απέναντι σε αυτή τη πραγματικότητα σας καλούμε να υψώσετε τη γροθιά του αγώνα, ενάντια στη πολιτική της λιτότητας, της ανεργίας και της παρακμής.Μην παρακαλάτε τους υπεύθυνους για την σημερινή κατάσταση να σας δώσουν λύση. Τη λύση θα δώσει η πολιτική απομόνωση των υπευθύνων και η ανυπακοή στα κελεύσματά τους.


Υ.Γ. Το παραπάνω κείμενο διαβάστηκε στη χτεσινή πάνδημη κινητοποίηση των Νεαπολιτών, όπου η Λαϊκή Συσπείρωση συμμετείχε με μέλη της από όλο το Καλλικρατικό Δήμο. Νωρίτερα τα ίδια μέλη συμμετείχαν ενεργά στη περιφρούρηση των καταλήψεων που είχε υποδείξει η Συντονιστική Επιτροπή του αγώνα.

Οι Λασηθιώτες αγροτοκτηνοτρόφοι στους δρόμους

Τα δεινά των αγροτοκτηνοτρόφων προέρχονται...

από μια πολιτική με ονοματεπώνυμο


Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λασιθίου, οι Αγροτικοί Σύλλογοι (Γούδουρα, Κουτσουρά, Ησίοδος, Εκτός εποχής, Οροπεδίου, Κριτσάς) & ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος,
καλεί τους γεωργούς & κτηνοτρόφους του Λασιθίου να συμμετέχουν την Πέμπτη 6 Οκτώβρη στο Πανλασιθιώτικο Αγροτικό Συλλαλητήριο ενάντια:
στις καταστροφικές πολιτικές σε βάρος μας,
στη μείωση του εισοδήματός μας,
στον αφανισμό μας,
στην φυγή και στην μετανάστευση από τον τόπο μας.

Οι προσυγκεντρώσεις για τον όλο το Νομό Λασιθίου θα γίνουν στα παρακάτω σημεία :
Στο γήπεδο Κουτσουρά στις 8 και μισή το πρωί
Στις ελαιοδεξαμενές Ιεράπετρας στις 9 το πρωί
Στον κόμβο Ελούντας – Αγίου Νικολάου στις 10 το πρωί

Συνάδελφοι,
Τίποτα δεν θα μας χαριστεί , τίποτα δεν θα κερδηθεί αν δεν συμμετάσχουμε ενεργά σε
Μαζικούς –Ενωτικούς -Δυναμικούς αγώνες.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΟΝ ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟY.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΡΟΣ : Υπουργό ΥΠΑΑΤ κ. Κώστα Σκανδαλίδη

ΚΟΙΝ : Βουλευτής Λασιθίου και Γ.Γ. ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλη Καρχιμάκη
Βουλευτής Λασιθίου κ. Γιάννη Πλακιωτάκη
Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη
Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεανώ Βρέντζου
Αντιπεριφερειάρχη κ. Καστρινάκης
Δήμους Νομού Λασιθίου - Μ.Μ.Ε.

Κύριε υπουργέ
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νομού μας , βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο αδιέξοδο των τελευταίων 15 χρόνων . Είμαστε από τις πιο παραγωγικές περιοχές της χώρας και όμως αντιμετωπίζουμε τεράστια και χρονίζοντα προβλήματα . Με το πανλασιθιώτικο συλλαλητήριο μας την Πέμπτη 6/10 απαιτούμε λύσεις τώρα , με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στα παρακάτω δίκαια αιτήματα μας .
1)Μείωση του κόστους παραγωγής : α) Μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και στις ζωοτροφές . β) Έλεγχος της ποιότητας και των τιμών των αγροτικών εφοδίων καθώς και της διακίνησης τους .
2)Προστασία της διακίνησης των αγροτικών μας προϊόντων προς τις αγορές, ανεξάρτητα των όποιων δίκαιων ταξικών απεργιακών κινητοποιήσεων .
3)Ατομική δανειοδότηση μας , με την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου με 2000 ευρώ ανά στρέμμα θερμοκηπίου και 100 ευρώ ανά ζωική μονάδα .
4) Δυναμική και συντονισμένη απαίτηση του υπουργείου σας , όπως και των άλλων χωρών ( Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία), για 600 εκατ. ευρώ παραπάνω αποζημίωση λόγω e-coli από το ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο.
5)Λόγω αδικιών στην καταβολή αποζημιώσεων , όπως στην περίπτωση του e-coli ή σε άλλες του ΕΛΓΑ , ζητάμε την στήριξη μας από εθνικούς πόρους.
6)Αποκατάσταση της φήμης των προϊόντων μας , διαφήμιση και προώθηση τους τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά.
7)Εξαίρεση από κάθε νέο χαράτσι στους αγρότες και κτηνοτρόφους καθώς και όλων των εκμεταλλεύσεων μας κάθε βαθμίδας .
8)Ουσιαστικό πάγωμα των αγροτικών δανείων σε όλες τις τράπεζες μέχρι του χρόνου παραγραφής τους .
9)Αδειοδότηση χρήσης επιδοτούμενων ΑΠΕ στις γεωργικές - κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για παραγωγή των ενεργειακών αναγκών τους .
10) Ποιοτική και οικονομική αναβάθμιση του προγράμματος δακοκτονίας και μέτρα διαφάνειας στις εμπορικές διαδρομές του ελαιόλαδου προς όλες τις κατευθύνσεις .
11)Άμεση καταβολή των αποζημιώσεων της εξισωτικής και του ΕΛΓΑ, για την περίοδο του 2011 .
12)Χρηματοδότηση του κόστους αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
13)Να προχωρήσουν επιτέλους τα έργα υποδομής και ιδιαίτερα τα αρδευτικά που είναι βαλτωμένα εδώ και χρόνια.
Κύριε υπουργέ επανειλημμένως έχουμε ακούσει τον πρωθυπουργό τον ίδιο , να αναφέρει ότι ο πρωτογενής τομέας, ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ δηλαδή, μπορεί να γίνει η ατμομηχανή για να πάρει μπρος η οικονομία της χώρας μας . Θα πρέπει λοιπόν να μας κοιτάξετε με ειλικρίνεια στα μάτια και με πρωτοβουλίες σας αυτή την κρίσιμη στιγμή , να δώσετε ελπίδα στους ήδη ταλαιπωρημένους και χρεωμένους συνάδελφους αγρότες και κτηνοτρόφους .
Η διασφάλιση μιας καλής και επικερδής παραγωγής , είναι αυτή που θα φέρει ουσιαστική στήριξη της οικονομίας της χώρας μας και αυτό βρίσκετε τόσο στα χέρια σας , όσο και στα χέρια των συναδέλφων σας στα συναρμόδια υπουργεία .
Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να προσφύγουμε σε νέες πιο δυναμικές κινητοποιήσεις και αγώνες για να πετύχουμε τα αυτονόητα.
Με εκτίμηση
ΟΑΣ Λασιθίου, ΑΣ Ησίοδος, ΑΣ Εκτός Εποχής,
ΑΣ Κουτσουρά, ΑΣ Οροπεδίου Λασιθίου, ΑΣ Λεύκης,
Κτηνοτροφικός Σύλλογος Λασιθίου.


.

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Ο διακονιάρης…,η Χαλιμά και οι δύο επιλογές του κ. Εισαγγελέα


Έχει η αγάπη τον καημό

κι η ξενιτιά το δρόμο,

ο στρατιώτης τ’ όπλο του, ωωω

κι ο δικαστής κι ο δικαστής το νόμο

Μα εγώ’ μαι ξένος που περνά,

γι αυτούς που με ξεχάσανε

κι αυτοί που με δικάσανε, ωωω

πίνουν το αίμα μου ξανά.

Όπου έχει μαύρη τη ψυχή,

έχει και το μαχαίρι

κι όπου το φίδι καρτερεί, ωωω

εκεί’ ναι πε-, εκεί ‘ναι περιστέρι.

Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να έχει ήσυχη τη συνείδησή του και να τον χαιρετούν μετά από χρόνια στο δρόμο πρώην μαθητές και γονείς, μπορεί επίσης να προσαρμό- σει τη συνείδησή του στις απαιτήσεις των διευθυντάδων, των υπουργών και κάθε είδους άλλων παρατρεχάμενων κομματόσκυλων, με την ελπίδα ότι κάποτε θα γίνει διευθυντής κι αυτός, άντε στη χειρότερη των περιπτώσεων υποδιευθυντής, και να διδάσκει Φυσική όντας Βιολόγος, Γεωγραφία όντας Φιλόλογος. Στις μέρες μας δε, μπορεί να κάνει το παν προκειμένου να μην τον απολύσουν δια της υπεραρίθμου εφεδρείας, αν και θα μπορούσε να πρωτοστατήσει στη δημιουργία κοινού μετώπου αντίστασης, μαζί με τους άλλους συναδέλφους του, τους μαθητές του και τους γονείς, οι οποίοι έχουν βάλει βαθιά το χέρι στη λεηλατημένη τσέπη τους για να λειτουργήσουν τα σχολεία της αμάθειας, της παραπαιδείας, της Αγοράς.

Ένας δικαστικός Λειτουργός, κ. Ιωάννη Τέντε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχει κι αυτός δύο επιλογές, όπως ακριβώς δύο επιλογές είχε και ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, όστις δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε γύρω του επί Χούντας επειδή διάβαζε, σε αντίθεση με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, όστις και διάβαζε και συμπαραστάθηκε στους φοιτητές του αντιδικτατορικού κινήματος. Ο Δικαστικός Λειτουργός καριέρας κ. Τέντε, μπορεί να γίνει ένας νέος Σαρτζετάκης, αλλά μπορεί να γίνει ένας νέος Κωνσταντίνος Κόλλιας, τους θυμάστε βεβαίως αμφότερους, υποθέτω. Είναι και οι δύο τοποθετημένοι στη Λαϊκή Συνείδηση, ο καθείς κατά το έργο του, διότι, κ. Εισαγγελέα, και οι κρίνοντες κρίνονται.

Έχουν παρέλθει, κ Εισαγγελέα, είκοσι τέσσερις μήνες από την εποχή κατά την οποία ο νυν Πρωθυπουργός ΓΑΠ, κοινώς-αλλά και κοινός- διακονιάρης, διαβεβαίωνε από το βήμα της ΔΕΘ τον ελληνικό λαό, ότι ‘Λεφτά υπάρχουν’, μοίραζε δε φρούδες, όπως απεδείχθη, υποσχέσεις για αυξήσεις. Η εξαπάτηση ήταν caso pensato, κατά πως λέτε εσείς οι γνώστες των διαφόρων κλάδων του Αστικού Δικαίου, διότι ο Διοικητής της ΤτΕ Ιωάννης Προβόπουλος είχε ενημερώσει και τους δύο αρχηγούς των κομμάτων εξουσίας για την κατάντια της αστικής οικονομίας της Ελλάδας. Έτσι αντί αυξήσεων έχουμε μια πρωτοφανούς έκτασης ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ αφαίμαξη του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών, είτε εργάζονται στον Ιδιωτικό είτε στο Δημόσιο Τομέα της Οικονομίας. Έχουμε μία απύθμενου θράσους περικοπή δαπανών σε κρίσιμους, για τους εργαζόμενους, τομείς της Οικονομίας, όπως είναι η Παιδεία, την οποία διώκετε κ. Εισαγγελέα, η Υγεία, η Κοινωνική Ασφάλιση, η Εργασία, η οποία έχει μετατραπεί και επισήμως σε Απασχόληση- ξέρετε, υποθέτω, τη διαφορά ανάμεσα στην Εργασία και την Απασχόληση- και οι διάφορες άλλες Κοινωνικές Παροχές για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Και σαν να μην έφταναν οι αντισυνταγματικές μειώσεις μισθών και συντάξεων, αποτέλεσμα της φοροδιαφυγής εκ μέρους του μεγάλου κεφαλαίου, της εισφοροδιαφυγής, της Μαύρης Ανασφάλιστης Εργασίας, έρχονται και οι αμφιβόλου συνταγματικότητας έκτακτες εισφορές για σπίτια, αυτοκίνητα, παιδιά και γέρους, για οτιδήποτε κινείται και αναπνέει, για οτιδήποτε μπορεί να φορολογηθεί, κάνοντας εφιαλτική την ποιότητα ζωής (;) εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας.

Που να φανταζόταν ο φουκαράς ο Δίας, κ. Εισαγγελέα, την κατάντια της Ευρώπης όταν την κουβάλαγε, μεταμορφωμένος σε ταύρο, στην πλάτη του από την Τύρο της Φοινίκης στην Κρήτη; Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής- ο θείος, γιατί του ανιψιού το μυαλό φτάνει μόνο μέχρι τις σούβλες- διεκήρυσσε ότι : ‘Η Ελλάς ανήκει στη Δύση’, την ώρα που ο Αντρέας διεκήρυσσε ότι :’ Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες’, αντί του σωστού ‘Οι Έλληνες ανήκουν στην Ελλάδα’. Ο θείος όμως έλεγε ψέματα, διότι για να βάλει την Ελλάδα στην στρούγκα της ΕΟΚ, χρησιμοποίησε, ομού μετά του Ανδρέα, τη Χαλιμά, μια γνήσια Ανατολίτισσα. Αντί για τις ‘Χίλιες και μια νύχτες’ ο θείος μας έλεγε ότι θα φάμε με χρυσά κουτάλια μέσα στους κόλπους της ευρωπαϊκής οικογένειας. Αλλά κι ο Αντρέας, ενώ στην αρχή έλεγε :’ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο’, μόλις ανέλαβε την πρωθυπουργία ξέχασε το ζιβάγκο κι έβαλε την κελεμπία της Ανατολής, για να συνεχίσει τα Πασοκικά παραμύθια της Χαλιμάς.

Υποθέτω, κ. Εισαγγελέα, ότι δεν είστε Οικονομολόγος, όπως εγώ δεν είμαι Νομικός. Και οι δύο όμως γνωρίζουμε ότι οι αριθμοί είναι ΑΤΕΓΚΤΟΙ. Σας παραθέτω λοιπόν ορισμένα στοιχεία, τα οποία δείχνουν την πορεία της αστικής οικονομίας στη χώρα μας από το 1981 κι εντεύθεν για να πληροφορήσουμε τον κόσμο για το πώς φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ένα διακονιάρη για πρωθυπουργό, ενώ η χώρα έχει μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες-πράγμα το οποίο μάλλον δεν θα αρνείσθε, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν έχει κανένα νόημα η ανθρώπινη διαβίωση σ’ αυτήν τη χώρα.

Το Δημόσιο χρέος από το 26,9% το 1981 εκτινάχτηκε στο 64,2% το 1989, περίοδο κατά την οποία κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ, ως αποτέλεσμα των νόμιμων φοροελαφρύνσεων της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου, της εκτεταμένης φοροδιαφυγής, του πακτωλού των κρατικών ενισχύσεων προς συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους. Στη συνέχεια, ενώ υπήρξαν μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής για τους εργαζόμενους, συνεχίστηκε η σκανδαλώδης κρατική στήριξη των ομίλων μέσω των κρατικών προμηθειών, την ανάθεση δημόσιων έργων, τις διάφορες συμβάσεις παραχώρησης, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα-έχετε ακούσει, ίσως, το Δήμαρχο Βόλβης να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το τμήμα της Εγνατίας Οδού, το οποίο περνά από τα όρια ευθύνης του Δήμου του, δείγμα της ποιότητας δουλειάς του ιδιωτικού κεφαλαίου- με κορυφαίο παράδειγμα τις κρατικές δαπάνες για το μεγάλο φαγοπότι των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Το δημόσιο χρέος, ο δανεισμός του κράτους για να ενισχύει τους συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους, από 97,4% το 2003, να φτάσει στο 106,8% του ΑΕΠ το 2006. Με την εφαρμογή του Μνημονίου 1 το Δημόσιο χρέος εκτινάχτηκε εκ νέου από το 127,1% το 2009 σε 142,8% του ΑΕΠ το 2010 κι έπεται συνέχεια.

Στη διόγκωση των ελλειμμάτων και του χρέους ρόλο έπαιξαν και οι τεράστιες δαπάνες σε διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα-θα πληροφορηθήκατε, ίσως για την αγορά του C4i, για υποβρύχια που γέρνουν κλπ- ενώ οι δαπάνες για την αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στη Βοσνία και το Αφγανιστάν- ποιος μας απειλεί εκεί;- έφτασαν το 2009 στο 4% του ΑΕΠ, έναντι 2,4% της Γαλλίας και 1,4% της Γερμανίας.

Το μεγάλο παραμύθι της Χαλιμάς, περί ευημερίας των Ελλήνων τε και Ελλάδας στη ΕΟΚ, αποδείχτηκε κακής έμπνευσης. Συρρικνώθηκαν μια σειρά σημαντικοί κλάδοι της μεταποίησης που δέχτηκαν ισχυρό ανταγωνισμό π. χ η κλωστοϋφαντουργία, η ένδυση, το μέταλλο, η ναυπηγική βιομηχανία και τα μεταφορικά μέσα. Η παραπέρα διόγκωση του Δημόσιου Χρέους οφείλεται και στη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος, ως αποτέλεσμα της αύξησης των εισαγωγών. Το εμπορικό έλλειμμα μεταβλήθηκε από το 4% του ΑΕΠ την πενταετία 1975-1980, σε 5% του ΑΕΠ για την πενταετία 1980-1985, σε 6% την πενταετία 1985-1990, σε 7% το 1990-1995, σε 8,5% την πενταετία 1995-2000 και αναρριχήθηκε στο 11% του ΑΕΠ για τη δεκαετία 2000-2010 με την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική οδήγησε το αγροτικό ισοζύγιο από πλεόνασμα 9 δις δραχμών το 1980 σε έλλειμμα 3 δις ευρώ το 2010, μετατρέποντας τη χώρα σ’ ένα απέραντο εισαγωγέα τροφίμων. Το συνολικό ετήσιο ταμείο τα χώρας με το εξωτερικό από πλεόνασμα 1,5% την πενταετία 1975-1980, μεταβλήθηκε σε έλλειμμα 0,9 % τη δεκαετία 1980-1990, αυξήθηκε στο 3% του ΑΕΠ τη δεκαετία 1990-2000, πριν εκτιναχτεί με την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη στο 13% του ΑΕΠ ετησίως για την επόμενη δεκαετία, 2000-2010.

Κύριε Εισαγγελέα, δεν μπορώ να γνωρίζω αν παρακολουθείτε την επιχειρούμενη τρομοκράτηση του συνεχώς και αενάως ληστευόμενου έλληνα εργαζόμενου, από τα άθλια δημοσιογραφικά- και με το παχυλό αζημίωτο βεβαίως- παπαγαλάκια της Πασοκικής Χαλιμάς. Αν παρακολουθήσετε πάντως ένα δελτίο ειδήσεων, δεν θα έχετε τύψεις Συνείδησης αν ασκήσετε δίωξη για ‘διασπορά ψευδών’ ειδήσεων, αφού έχουν βαλθεί να παραπληροφορήσουν τους τηλεθεατές, ότι τα αθρόως εισρέοντα δάνεια χρησιμοποιούνται για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις.

Εγώ θα σας παρουσιάσω στοιχεία περί του αντιθέτου κι Εσείς πράξετε τα νόμιμα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι δαπάνες για τόκους θα φθάσουν το 9,6% του ΑΕΠ το 2015 από 6,8% σήμερα. Το 2009 οι δαπάνες για τόκους και χρεολύσια ήταν 12 δις και 29 δις ευρώ αντίστοιχα, το 2010 ήταν 13 δις για τόκους και 20 δις για χρεολύσια, το 2011 16 δις και 30 δις αντίστοιχα, το 2012 17 δις και 33 δις αντίστοιχα, το 2013 20 δις για τόκους και 37 για χρεολύσια, το 2014 22 δις και 48 δις ευρώ αντίστοιχα, ενώ το 2015 θα χρειαστούν 23,4 δις για τόκους και 33 δις για τα χρεολύσια.

Κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

Σας αποτύπωσα την κατάσταση της χώρας, όχι με βάση τα πράσινα και μπλε παραμύθια της Χαλιμάς, τα οποία διαβάζει κι ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, πριν τα βαφτίσια της-εκκρεμεί, όπως γνωρίζετε μια καταγγελία της κ. Γεωργαντά, περί τα μαγειρέματα της εν λόγω νεοβάπτιστης Αρχής.

Το σύνολο των φοιτώντων μαθητών στα δημόσια εκπαιδευτήρια της χώρας έχουν γονείς άνεργους, ετεροαπασχολούμενους, ημιαπασχολούμενους, με αποδοχές συνεχώς μειούμενες, γονείς οι οποίοι πληρώνουν ακριβά τα φάρμακα, τις ιατρικές πράξεις, τα φροντιστήρια, την συνεχώς αυξανόμενη βενζίνη. Το νέο σχολείο της Αμάθειας δεν έχει ούτε τα απαραίτητα είδη καθαριότητας, γραφικής ύλης. Βιβλία δεν υπάρχουν, τα προσφερόμενα από τις κυριακάτικες εφημερίδες CDs και τα DVDs έχουν ανεβάσει κατακόρυφα την κυκλοφορία τους, αποκαλύπτοντας τη βαθύτερη αιτία της έλλειψης βιβλίων. Σε περιόδους οξύτατης οικονομικής κρίσης, ραγδαίως επερχόμενης φτώχειας, πόσες οικογένειες, νομίζετε, ότι έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν Η/Υ για τα παιδιά τους; Πόσες ώρες, νομίζετε, ότι μπορεί να καθίσει ένας μαθητής μπροστά από ένα υπολογιστή χωρίς να βλάψει την όρασή του; Δεν μιλάμε βεβαίως για τις προβλέψεις που κάνουν για το ορατά δυσοίωνο μέλλον τους, χιλιάδες είναι οι νέοι, οίτινες αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον σε χώρες του εξωτερικού, της Ασίας περιλαμβανομένης.

Καλείτε, κύριε Εισαγγελέα, τις κατά τόπους Δικαστικές Αρχές να ερευνήσουν το αξιόποινο των μαθητικών καταλήψεων, υπενθυμίζοντας την εφαρμογή του άρθρου 334 του Ποινικού Κώδικα, περί διατάραξης οικιακής ειρήνης. Θα περιλάβετε σ’ αυτήν τη διάταξη και τις χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες λόγω ελλείψεως εκπαιδευτικών; Θα καλέσετε τη μαντάμ του Διά Βίου για ηθική αυτουργία; Ενεργοποιείτε το άρθρο 382 του ΠΚ, για απρόκλητη φθορά πράγματος που χρησιμεύει για κοινό όφελος. Θα καλέσετε τον διακονιάρη, που μας απομυζά αντισυνταγματικά μισθούς και συντάξεις, οι οποίοι χρησιμεύουν για κοινό όφελος; Επικαλείστε, τέλος το άρθρο 372 του ΠΚ, περί κλοπής. Θα καλέσετε αυτούς που ΕΚΛΕΨΑΝ τις αποταμιεύσεις του νεοέλληνα στη μεγάλη ΚΟΜΠΙΝΑ του Χρηματιστηρίου;

Θα καλέσετε, κύριε Εισαγγελέα, αυτούς που ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ μοίρασαν Δωρεάν τα Παραμύθια της Χαλιμάς, περί ευημερίας των Ελλήνων;

Δεν υπάρχει, κύριε Εισαγγελέα, τρίτος δρόμος. Σαρτζετάκης ή Κόλλιας.

Η επιλογή δική σας.

Ρωμύλος Αβδής, συνταξιούχος, απλήρωτος επί 11 μήνες, εκπαιδευτικός.

Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων ενεργός κομμουνιστής.