Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμενίσαμε ακόμα.

Το πιο όμορφο παιδί δε μεγάλωσε ακόμα.

Τις πιο όμορφες μέρες, τις πιο όμορφες μέρες μας, δεν τις ζήσαμε ακόμα.
Δεν τις ζήσαμε ακόμα.

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

Ένα προοδευτικό αίτημα όπως η λειτουργία "ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ" ενσωματώνεται από το εκπαιδευτικό μας σύστημα ως αντιδραστική καρικατούρα


ΤΟ «ΝΕΟ» ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΠΤΕΙ ΑΝΕΠΑΝΩΡΘΩΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Το Υπουργείο Παιδείας, μ΄ ένα έγγραφό του στις 28/5/2010 με την ένδειξη «Απόφαση», αποφάσισε και διέταξε τον ορισμό 800 Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Παράλληλα με δύο άλλες αποφάσεις του, ορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες για την υλοποίηση των στόχων του στα 800 σχολεία και καθορίζει το αναμορφωμένο διδακτικό ωράριο και το ωρολόγιο πρόγραμμα των 800 σχολείων, αγνοώντας πλήρως τους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα με εντελώς αντιπαιδαγωγικό και αυθαίρετο τρόπο χωρίς καμιά παιδαγωγική και επιστημονική τεκμηρίωση, εισάγει στην Α΄ Δημοτικού το μάθημα των Αγγλικών και το μάθημα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για 2 ώρες εβδομαδιαίως. Βάζουν παιδιά που ακόμα δεν έχουν κατακτήσει το βασικό μηχανισμό ανάγνωσης και γραφής της μητρικής τους, να μάθουν μια ξένη γλώσσα! Στην πραγματικότητα όχι μόνο δε θα μάθουν σωστά και καλά την ξένη γλώσσα αλλά θα δημιουργήσουν στους μικρούς μαθητές συγχύσεις και στην εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας, η οποία δεν αποτελεί απλά μέσο επικοινωνίας αλλά μέσο λόγου, δηλαδή σκέψης. Υπάρχουν τεκμηριωμένες μελέτες για την ανάγκη ύπαρξης στέρεου γλωσσικού υπόβαθρου της μητρικής γλώσσας προκειμένου να στηριχθεί και να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα η διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας. Χρόνια τώρα όλοι οι δάσκαλοι αλλά και οι Σχολικοί Σύμβουλοι, λέμε στους γονείς να αρχίζουν την ξένη γλώσσα μετά τη Β΄ τάξη του Δημοτικού για να έχει κατακτηθεί ένα σχετικά ανεβασμένο επίπεδο γνώσης της μητρικής γλώσσας, που είναι η βάση για την οργάνωση της σκέψης.

Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν και για την εισαγωγή του μαθήματος Τ.Π.Ε στην Α΄ Δημοτικού. Αυτό θα αποσυντονίσει πλήρως τα παιδιά από τα 6 τους χρόνια. Το παιδί βοηθιέται απ΄ αυτή τη διαδικασία στο σχολείο για την υγιή διαμόρφωση της προσωπικότητάς του; Η απάντηση είναι, όχι. Η εκμάθηση της χρήσης υπολογιστών από την Α΄ Δημοτικού θα απομονώσει συναισθηματικά και σωματικά το παιδί σε μια ηλικία που η κοινωνικοποίηση είναι ένα κυρίαρχο μέσο ανάπτυξής του. Η εισαγωγή του μαθήματος Τ.Π.Ε θα έρθει σε αντίθεση με τη φύση του παιδιού αυτής της ηλικίας , θα το αλλοτριώσει και «η αλλοτρίωση είναι για την παιδαγωγική βαρύτατο αμάρτημα και εγκληματική ενέργεια» Χρ. Φράγκος, «Ψυχοπαιδαγωγική». Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η γενικευμένη χρήση των υπολογιστών από μικρή ηλικία όχι μόνο δεν επέλυσε προβλήματα στη μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών, αλλά συνδέεται με στρεσογόνες διαταραχές εξαιτίας της πρώιμης χρήσης Η/Υ, προβλήματα όρασης, μυοσκελετικά προβλήματα κ.ά. καθώς στην παιδική ηλικία δεν έχει ολοκληρωθεί η λειτουργία των ανθρώπινων οπτικών οργάνων, δεν έχει επέλθει πλήρης σωματική ανάπτυξη. Επιπλέον οι Η/Υ απομονώνουν συναισθηματικά και σωματικά τα παιδιά από την άμεση εμπειρία, από το φυσικό και κοινωνικό κόσμο.

Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί το Υπουργείο Παιδείας ξέροντάς τα όλ΄ αυτά προωθεί αυτές τις αντιπαιδαγωγικές πρωτοβουλίες; Η απάντηση βρίσκεται στις αποφάσεις της Ε.Ε. που πρέπει να υλοποιήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χωρίς να λογαριάσει τις επιπτώσεις που θα έχουν στους μικρούς μαθητές. Η Ε.Ε δεν ενδιαφέρεται για την ολόπλευρη γνώση και μόρφωση των μαθητών αλλά να αποκτήσουν οι μαθητές τις περιβόητες 8 δεξιότητες που πρέπει να εντάσσονται στα εκπαιδευτικά συστήματα. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια συρραφή στοιχειωδών γνώσεων και χρηστικών δεξιοτήτων. Ανάμεσα σ΄ αυτές τις 8 δεξιότητες είναι και η στοιχειώδης επικοινωνία σε ξένες γλώσσες και η ψηφιακή ικανότητα. (Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης 2006/962/ ΕΚ). Θέλουν τους σημερινούς μαθητές μισομορφωμένους με δεξιότητες κατάλληλες για ένα φτηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό που θα μπορεί ν΄ αλλάζει δουλειές ανάλογα με τις ανάγκες του κεφαλαίου. Οι εργαζόμενοι, πλέον σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ για την «κινητικότητα» των εργαζομένων θα ζητιανεύουν δουλειά σ΄ όλη την Ευρώπη.

Με την αναμόρφωση του Ολοήμερου Προγράμματος στα 800 Σχολεία δίνεται η δυνατότητα να διαφοροποιείται το πρόγραμμα σε κάθε σχολείο , ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε σχολικής μονάδας. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επεκταθεί η διαφοροποίηση σε όλο το «νέο» σχολείο και στο βασικό πρόγραμμα με στόχο την κατάργηση του ενιαίου προγράμματος. Έτσι άλλα θα διδάσκονται τα παιδιά της αστικής τάξης στα σχολεία που βρίσκονται σε οικονομικά εύρωστες περιοχές της χώρας και άλλα τα παιδιά που προέρχονται από λαϊκά στρώματα και ζουν σε υποβαθμισμένες οικονομικά περιοχές της χώρας. Αυτό σε συνδυασμό με την αποκέντρωση και την υπαγωγή των σχολείων στους δήμους, μετά την υλοποίηση του «Καλλικράτη», θα δώσει το οριστικό χτύπημα στο δημόσιο σχολείο και θ΄ ανοίξει το δρόμο στο σχολείο της «αγοράς» όπως επιδιώκει η κυβέρνηση. Σχολεία που οι δήμοι δε θα έχουν χρήματα για να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες τους θα απευθύνονται ή στις επιχειρήσεις για να βρουν χορηγό ή θα αναγκάζουν τους γονείς να πληρώνουν δίδακτρα στο δημόσιο σχολείο!

Σήμερα είναι καθήκον μας να απαντήσουμε επιθετικά και να πούμε ότι το ζήτημα για μας τους εκπαιδευτικούς, για κάθε λαϊκή οικογένεια, για κάθε γονιό είναι να διεκδικήσουμε ένα σχολείο δημόσιο, δωρεάν, που να δίνει ολόπλευρη μόρφωση σ΄ όλους τους μαθητές. Να κατευθύνουμε την πάλη μας για μια κοινωνία, όπου οι ανάγκες του λαού για μόρφωση των παιδιών του θα είναι στις βασικές προτεραιότητες του κράτους. Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων των προτεινόμενων σχολείων να εναντιωθούν και να αποφασίσουν να απορρίψουν τα νέα μέτρα.

Για το ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σαραντόπουλος Κώστας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου